Czas - wstęp

Sekunda

Dokładność pomiarów czasu

Jednostki czasu

Okres

Częstotliwość

Przestrzeń

Zdarzenie

Ilość

Mol

Długość

Pomiary odległości

Inne

Maszyny proste

..

 

 

Dokładność pomiarów czasu

W doświadczeniach z fizyki niejednokrotnie zachodzi potrzeba wyznaczania czasu trwania różnych zjawisk. Powstaje wtedy problem dokładności wykonywania tych pomiarów.

W przypadku szkolnych doświadczeń z fizyki zazwyczaj czas mierzymy stoperem.

Trzeba pamiętać, że błąd pomiaru czasu stoperem składa się z:

błędu dokładności samego urządzenia (właśnie stopera)

błędu wynikającego z ludzkiej umiejętności wciskania przycisku w odpowiednim momencie, zależnej od czasu reakcji

Na pierwszy typ błędu nie mamy wpływu w inny sposób, niż poprzez nabycie urządzenia lepszej klasy. Trzeba tu jednak przyznać, że współczesne, nawet dość tanie stopery elektroniczne zapewniają dokładność rzędu 1/100 s, co jest i tak znacznie powyżej progu ludzkiej percepcji czasu.
Z grubsza można więc przyjąć, że decyduje drugi komponent błędu pomiaru czasu - błąd czasu reakcji, który jest na poziomie 0,3 s, choć dla wykonania rzetelnych doświadczeń najlepiej byłoby ten błąd po prostu zmierzyć, wykonując serię pomiarów stoperem jednego i tego samego stabilnego odcinka czasu.

Jeśli dysponujemy stoperem mniej dokładnym niż elektroniczny – np. stoperem mechanicznym zapewniającym dokładność ok. 1/4 s, to oba błędy – ludzki i urządzenia należałoby zsumować, co da nam błąd na poziomie ok. 0,5 sekundy.
Oczywiście ostatecznym kryterium wartości tego błędu byłby jednak pomiar.
Jak można by go wykonać?- o tym będzie kiedyś, w innym rozdziale.


Zegar słoneczny - Warszawa, Ogród Saski