Czas - wstęp

Sekunda

Dokładność pomiarów czasu

Jednostki czasu

Okres

Częstotliwość

Przestrzeń

Zdarzenie

Ilość

Mol

Długość

Pomiary odległości

Inne

Maszyny proste

..

 

 

Mol

Mol stanowi atomową jednostkę ilości substancji. 

Jeden mol zawiera dokładnie 6,022 140 76×1023 obiektów elementarnych

Sformułowanie definicji mola w układzie Si wg GUM 

 

 

Liczba Avogadro

Od 20 maja 2019 definicja jednostki ilości substancji  - mola w układzie SI jest oparta o wartość stałej (liczby) Avogadro. Teraz jest ona zdefiniowana, a nie wyliczana, z danych eksperymentalnych, jak to miało miejsce przed reformą układu SI.

NA = 6,022 1367 ×1023  mol-1

 

Przykłady zbiorów cząsteczek o liczebności 1 mola

1 mol to:

  • ok. 18 g wody (czyli 18 mililitrów) zawiera 1 mol cząsteczek wody.
  • ok. 22,4 l powietrza w warunkach normalnych zawiera 1 mol cząsteczek (głównie azotu i tlenu) powietrza.

 1 mol piłeczek pingpongowych (kulek o średnicy 40 mm) ustawionych w sześcian, dałby kostkę o boku ponad 2800 km, czyli praktycznie przykryłby większość kontynentu Europejskiego.

Kostka uformowana z mola piłeczek pingpongowych byłaby większa od Księżyca.

 

Zmodyfikowano 23.05.2019 (MD)