Czas - wstęp

Sekunda

Dokładność pomiarów czasu

Jednostki czasu

Okres

Częstotliwość

Przestrzeń

Zdarzenie

Ilość

Mol

Długość

Pomiary odległości

Inne

Maszyny proste

..

 

 

Ilość

W typowym kursie fizyki pojęcie "ilości" rzadko w ogóle jest omawiane i mało kto próbuje jej definiować. Tak jak by to były temat zupełnie oczywisty. Jednak chyba od końca oczywisty nie jest. 

Najczęściej (w najprostszym ujęciu) ilość jest używana w kontekście podawania miary zjawisk/obiektów policzalnych, czyli stanowi liczbę naturalną, a więc nie zawierającą ułamka. 

Ilość jest wielkością niemianowaną, choć np. ilość atomów, lub cząsteczek zwykło się wyrażać w szczególnej jednostce zwanej molem.

Przykłady:

ilość atomów w cząsteczce metanu równa jest n = 5
ilość wymiarów przestrzeni: n = 3.
dla czasoprzestrzeni ilość ta powiększa się o wymiar czasowy, czyli równa jest 4.
Ilość atomów tlenu w 16 gramowej próbce tego pierwiastka to ok. 6,02 ∙1023.

 

Ilość może być ułamkowa

Takie "policzalne" podejście do pojęcia ilości jest co prawda najczęstsze, ale nie zawsze stosowane. Bo w wielu wzorach fizycznych ilość może jednak odnosić się wartości ułamkowych, a więc ogólnie może być liczbą rzeczywistą. Oto przykłady:

planeta wykonała n=3,55 obrotu wokół osi.
masa planety X jest n=13,7 razy większa niż masa planety Y.

Więcej informacji na temat definicji mola znajduje się w osobnym rozdziale.