Czas - wstęp

Sekunda

Dokładność pomiarów czasu

Jednostki czasu

Okres

Częstotliwość

Przestrzeń

Zdarzenie

Ilość

Mol

Długość

Pomiary odległości

Inne

Maszyny proste

..

 

 

Czas - wstęp


Zegar słoneczny na ratuszu w Nysie Kłodzkiej

Czas jest dość tajemniczą wielkością i w rozumieniu jej sensu nauka chyba jeszcze nie powiedziała swojego ostatniego słowa. 

Z czasem wiąże się (ważne szczególnie w teorii względności Einsteina) pojęcie zdarzenia, czyli jakiegoś określonego wyróżnionego zjawiska. W najprostszym, modelowym przypadku zdarzenie następuje właśnie w jakiejś określonej chwili czasu. 

Przykładowo hejnał z wieży Mariackiej w Krakowie jest zdarzeniem, które jest związane z czasem wybicia pełnej godziny (a w szczególności 12ej w południe). Co prawda odegranie hejnału trwa, ale sam moment dojścia wszystkich (dobrze nastawionych) sekundników do 12 tki, o pełnej godzinie jest właśnie zdarzeniem dobrze określonym w czasie.

Określenia "czas" używa się także w odniesieniu odstępu czasu, co nieco różni się od chwili czasu. Odstęp czasu, to po prostu różnica czasowa pomiędzy dwoma chwilami.

Czas płynie w jedną stronę. Jak do tej pory fizycy nie wymyślili "maszyny czasu", która pozwalałaby na przeciwstawienie się upływowi tej wielkości i umożliwiła powrót do chwil wcześniejszych. 

Fizycy czas oznaczają we wzorach literą t od jego angielskiej nazwy "time". Niekiedy może on pomylić się z temperaturą też oznaczaną tą literą. Dlatego w niektórych wzorach czas oznaczany jest grecką literą "tau" τ.

Czas, a przyczyna i skutek

Bardziej filozoficznie  patrząc na czas, mówi się, że przez wielkość tę rozumie się sposób myślowego uporządkowania zdarzeń tak, że stanowią one ciąg przyczynowo - skutkowy.

Konkretnie jeśli mamy dwie chwile czasu, to zawsze jest tak, ze przyczyna jakiegoś zjawiska następuje wcześniej niż skutek - przyczyna musi poprzedzać skutek w czasie.

Jednostką czasu jest sekunda.