Porównanie głośności dźwięków

Niektóre typowe głośności dźwięków w fonach

20 - 30 fonów: cichy szelest liści, szum lodówki
50 fonów - cicha mowa
70 fonów - uczniowie szkoły podstawowej w czasie przerwie międzylekcyjnej
90 fonów - ruch uliczny w godzinach szczytu tuż przy ruchliwej trasie
100 -110 fonów - głośna dyskoteka, fortissimo orkiestry
120 fonów - granica bólu.

Teraz możemy wykonać kilka doświadczeń przy użyciu głośniczków komputera - porównajmy głośności dla dźwięku o tym samym charakterze.

Oto ton wzorcowy 1000 herców w następujących po sobie trzech wzrastających głośnościach - każda następna głośność jest dwa razy większa od poprzedniej

A oto dla porównania pięć dźwięków o tych samych amplitudach dźwięku, ale o różnych czestotliwościach:

50 Hz
1000Hz
2000 Herców
5000 Hz
12500 Hz
15 000Hz

Warto zwrócić uwagę na to, że wszystkie dźwięki, choć mają tę samą amplitudę będą odbierane jako dające różne wrażenie głośności. Składają się na to dwa efekty:

  1. ta sama amplituda dźwięku daje jednak różne natężenie, jeśli częstotliwości obu dźwięków się różnią
  2. nawet to samo natężenie dwóch różnych dźwięków może być przez ucho odbierane jako różne, jeśli częstotliwości się różnią.

Uwaga!!!
Standardowe małe głośniczki komputerowe rzadko przenoszą częstotliwości niższe niż 100 Hz. Dlatego, aby usłyszeć pierwszy z przedstawionych tu tonów należy użyć słuchawek lub dobrych głośników, a najlepiej jeszcze z dobrym wzmacniaczem. Podobne problemy ze słyszalnością mogą dotyczyć dźwięku 15 000Hz. Pierwotna norma (DIN) określająca dla urządzeń elektroakustycznych jakość Hi-Fi przyjmowała, że górna granica pasma przenoszenia powinna sięgać co najmniej 12 500 Hz.

 

Więcej o jakości zapisu muzyki w artykule "o słuchaniu muzyki"
Definicja głośności dźwięku

Copyright 2007 - 2012 © Fizykon.org, Michał Dyszyński
Wszystkie materiały zawarte w witrynie www.fizykon.org i www.daktik.rubikon.pl  są chronione prawem autorskim. Zakres ochrony jest określony przez prawo autorskie Rzeczypospolitej Polskiej.
Wątpliwości związane z legalnością wykorzystywania materiałów można wyjaśnić pisząc na adres: redakcja@fizykon.org.