Natężenie fali dźwiękowej

 

Ponieważ ucho zbiera tę energię tylko z obszaru jaki samo zajmuje, więc dla wrażenia głośności istotna jest energia padająca w jednostce czasu na jednostkę powierzchni (Co z tego, że dźwięk ma wielką energię, jeżeli wydziela się ona przez rok rozkładając się na obszar boiska sportowego?...).

Wielkość wyznaczana jako energia fali dźwiękowej dzielona przez czas i powierzchnię, przez którą ta energia przenika? nazywana jest natężeniem fali dźwiękowej:

I - natężenie dźwięku - jednostką jest "wat na metr kwadrat" [W/m2].
t
- czas w sekundach [s]
S
- pole powierzchni, na którą pada energia dźwiękowa wyrażone w "metrach kwadratowych" [m2].
P
- moc fali dźwiękowej w watach [W]

Natężenie progu słyszalności

Minimalna wartość natężenia fali dźwiękowej, którą człowiek może jeszcze usłyszeć wynosi: 10-12 W/m2 (jedna bilionowa wata na metr kwadrat). Moc związana z tym natężeniem jest niezwykle mała, a fakt że w ogóle może być przez ucho rejestrowania świadczy bardzo dobrze o możliwościach naszych zmysłów.

Dźwięki o natężeniach poniżej progu słyszalności są zbyt ciche, aby mogły być usłyszane. Faktem jest jednak, że podana wartość natężenia progu słyszalności została wyznaczona w wyniku badań wielu ludzi i jest pewną średnią statystyczną. Dlatego może się zdarzyć, że wyjątkowo dobrze słyszący ludzie będą w stanie usłyszeć dźwięku o natężeniu mniejszym niż podana wyżej wartość 10-12 W/m2.

Natężenie progu bólu

Gdy natężenie fali dźwiękowej przekroczy wartość ok. 1 W/m2, wtedy dźwięk staje się zbyt silny jak na możliwości ludzkiego ucha. Wtedy przestaje ono rozróżniać cechy tego dźwięku i reaguje bólem.

"Zwykłe", słyszalne dźwięki, mają natężenie zawarte gdzieś pomiędzy progiem słyszalności, a progiem bólu.

 

Głośność dźwięku - wstęp << Natężenie fali dźwiękowej >> Poziom natężenia dźwięku