Mody drgań strunymateriał wiedzy na poziomie liceum materiał wiedzy gminazjalny

Pobudzona do drgań struna podlega jednocześnie kilku rodzajom drgań prostych.

Przedstawione poniżej drgania, to tzw. fale stojące, czyli fale rozchodzące się w skończonym odcinku struny (przymocowanej na końcach). Powstają one wtedy, gdy ośrodek jest ograniczony i mogą następować odbicia fali biegnącej (w tym wypadku odbicia następują od punktów dociśnięcia struny do podłoża).

 

i następne mody drgań, czyli kolejne harmoniczne...

W celu uruchomienia animacji drgań struny (jeśli już zanikła) należy kliknąć "Odśwież" na pasku przeglądarki, lub (w IE) wcisnąć klawisz F5.

Przedstawione tu trzy mody drgań różnią się długością fali i częstotliwością drgań. Natomiast zbliżona jest ich amplituda.

Widać wyraźnie że fale stojące rozchodzące się strunach, to fale poprzeczne, ponieważ drgania odbywają się w poprzek struny. Są to więc inne fale niż te, które odpowiadają za rozchodzenie się dźwięku w powietrzu, czy wodzie, gdyż fale rozchodzące się w płynach są podłużne (patrz wstępny rozdział z działu akustyka) i biegnące - tzn. oddalające się od źródła na duże odległości.

 

Struny - wstęp << Mody drgań struny >>  Węzły i strzałki