Odpowiedzi

Odp. 1materiał gimnazjalnymateriał liceum

W jakim ośrodku dźwięk w ogóle nie może się rozchodzić? 

- w próżni, przecież dźwięk to drgania cząsteczek ośrodka, a jak ośrodka nie ma... Innym hipotetycznym ośrodkiem w którym nie rozchodzą się dźwięki byłby materiał idealnie sztywny (ale takiego w przyrodzie nie ma). Rozchodzenie się dźwięków jest niemożliwe także w materiałach idealnie pochłaniających drgania, bo po przejściu minimalnej odległości energia fali dźwiękowej zmalałaby do zera.

 

Odp. 2

Wyprowadzenie wzoru na zależność poziomu głośności od amplitudy 

  Zależność poziomu głośności od amplitudy można wyliczyć tak:materiał liceum

Ponieważ:

więc:

, lub , gdzie k jest współczynnikiem proporcjonalności

A stąd:

Słownie można to sformułować jako:

Poziom głośności jest równy 20 krotności logarytmu dziesiętnego stosunku amplitudy danego dźwięku, do amplitudy progu słyszalności (brzmi to mocno zagmatwanie, ale trudno...)