Rytm w muzyce

Jeszcze jednym ważnym elementem muzyki jest rytm. Charakteryzuje go:

  1. metrum - to zapisany czas trwania określonych nut melodii – najczęściej ćwierćnuty (dla metrum typu 3/4,2/4), niekiedy ósemki (np. 3/8), lub bardzo rzadko półnuty (1/2). Metrum określa jednostki (wartości rytmiczne) w jakich wyraża się takt. 
  2. rozłożenie akcentów podczas gry - standardowy akcent przypada na pierwszą nutę taktu, jednak możliwe są różne modyfikacje tej reguły - np. rytmy synkopowane, punktowane...

 

Rytm, podobnie jak ton charakteryzowany jest w głównie przez częstotliwość. Jest tu jednak wyraźna różnica – o ile częstotliwość drań fali dźwiękowej wyrażana jest w drgnięciach na sekundę (waha się od kilkunastu do kilkunastu tysięcy drgnięć na sekundę), o tyle częstotliwość rytmu wyznaczana jest w jednostkach na minutę.

Specjalnym przyrządem pomocnym muzykom w kształtowaniu jednolitego rytmu jest metronom. Jego stuknięcia wyznaczają najczęściej czas trwania jednej ćwierćnuty, lub ósemki – np. oznaczenie:

♪ = 120

informuje o tym, że na minutę powinno przypadać 120 ósemek, a więc jedna ósemka musi trwać pół sekundy.


Metronom

 

Akcent

Najczęściej akcent przypada na pierwszą nutę taktu (tzw. akcent naturalny), choć zdarzają się wyjątki (np. rytmy synkopowane). Wielkością fizyczną opisującą rytm jest (podobnie jak w przypadku wysokości tonu) – częstotliwość, jednak w tym wypadku chodzi o znacznie mniejsze wartości częstotliwości - nie rzędu setek, tysięcy herców, a rzędu jednego herca, czy tez ułamka herca.

 

 Tabela częstotliwości tonów <<  Rytm w muzyce >> Muzyka - uzupełnienia

Rozdziały powiązane: dźwięk - co to jest