Typowa szkolna definicja wektora

Typowa szkolna definicja wektora mówi nam, że:

Wektor jest to wielkość posiadająca:

kierunek
zwrot
punkt przyłożenia (nie zawsze się nim zajmujemy)
wartość

W sumie powyższa definicja jest prawdziwa, choć matematycznie zaawansowana i w sumie poprawniejsza metodologicznie definicja wektora jest nieco inna. Ale tym się na razie nie przejmujmy, bo powyższa definicja też jest dla nas dobra. 

Rzeczywiście jeśli przyjrzymy się typowemu przedstawieniu wielkości wektorowej, to da się dla niej wyróżnić wspomniane wyżej własności.

Kierunek wektora

Kierunek wektora stanowi prosta poprowadzona przez początek i koniec wektora.

Uwaga:
W języku polskim słowo „kierunek” oznacza właściwie nie tyle samą prostą, co tzw. prostą „zorientowaną”, czyli określającą również w którą stronę jest skierowana nasza prosta. Inaczej mówiąc praktyka językowa jest taka, że często słowem „kierunek” określa się także własność, którą dalej nazwiemy „zwrotem” - mówimy o "kierunku w lewo", lub "kierunku do góry". 
Niestety, różne znaczenia – bardziej potoczne, i te wymyślone przez twórców terminologii fizycznej – niekiedy się nakładają. I dlatego trzeba czujnie podchodzić do określeń „kierunek” i „zwrot”, gdyż mogą być one używane zamiennie.

Zwrot wektora

Jak napisano w rozdziale poświęconym kierunkowi, wektorom przypisujemy zwrot. Zwrot określa nam, które zakończenie odcinka symbolizującego nasz wektor jest początkiem, a które końcem wektora.

 

 

Początek wektora jest rysowany zwykle (choć nie jest to ścisła reguła) w punkcie przyłożenia wektora.

 

Punkt przyłożenia wektora

Punkt przyłożenia wektora, to nic innego tylko obiekt, do którego odnosi się nasz wektor. Np. Jeśli siła działa w środku belki, to mówimy, że jest ona przyłożona w środku tej belki.

Podobnie wektor prędkości jest „przyłożony” do ciała, które ma daną prędkość. 

Jeśli rozpatrujemy pole wektorowe (czyli obszar, w którego każdym punkcie określamy jakiś wektor konkretnej wielkości), to punkt przyłożenia informuje nas o jakim punkcie przestrzeni jest mowa.

Na powyższym rysunku narysowano wektory przyłożone w dwóch różnych punktach pola wektorowego.

Punkt przyłożenia wektora rysowany jest zwykle w początku wektora (patrz rozdział o zwrocie).

Wartość wektora

Wartość wektora symbolizuje intensywność wielkości, którą określa wektor. Np. duża wartość wektora prędkości mówi nam, że ciało się szybko porusza; duża wartość wektora siły ukazuje fakt, że siła jest duża itd.

Więcej informacji na temat wartości wektora znajduje się w osobnym rozdziale.