Dodawanie algebraiczne wektorów

Dodawanie wektorów zapisanych w postaci liczbowej (algebraicznej) polega na zwykłym dodawaniu ich odpowiednich współrzędnych. Czyli:

(wx, wy) + (ux, uy) =  (wx+ux, wy+uy)

Przykłady

Np. gdy mamy wektory:

a = [2 , 3]
b = [5 , 1]

To ich sumę obliczamy następująco:

ab = [2 , 3] + [ 5 , 1] = [2 + 5 , 3 + 1] = [7 , 4]

 

Gdyby wektorów było więcej, to musielibyśmy dodać współrzędne wszystkich wektorów:

a = [2 , 3]
b = [5 , 1]
c = [3 , -9]

Teraz sumę obliczamy tak:

a + b + c = [2 , 3] + [ 5 , 1] + [3 , -9] = [2 + 5  + 3, 3 + 1 - 9]=[10 , -5]