Rozkład wektora na kierunki składowe - rzutowanie

 Każdy wektor można zrzutować na dowolny kierunek. Operacja taka pozwala na ustalenie jaka część tego wektora "przypada" na ten kierunek. Np. aby dowiedzieć się jak bardzo siła "ciągnie" w kierunku a, rzutujemy wektor na prostą a.

Najczęstszym rodzajem rzutowania jest rzut prostokątny (jest on przedstawiony na rysunku wyżej). Dla takiego rzutu kierunek rzutowania jest prostopadły do prostej, na którą rzutujemy.

Rzutowanie na dwa kierunki - rozkład wektora

Bardzo wykonujemy rzutowanie na dwa kierunki prostopadłe do siebie. Na dwóch poniższych rysunkach przedstawione jest rzutowanie wektora P na dwa prostopadłe kierunki. Takie rzutowanie to tzw. rozkład wektora na składowe


Rysunek - wektor P przez rzutowaniem

 

Rysunek - wektor P po zrzutowaniu - wektor P został rozłożony na wektory P+ i P||.