Wektor zerowy

Jest jeden bardzo szczególny rodzaj wektora - to wektor zerowy.

Wektor zerowy ma wszystkie współrzędne równe zero. Jego długość (wartość) też jest równa 0.

Wektor zerowy jest to obiektem dość szczególnym. To taki wektor „nic”. Zerowy wektor siły oznacza, że nie działa siła, zerowy wektor prędkości oznacza, że ciało się nie przesuwa w żadnym kierunku.

Warto pamiętać (a wielu o tym zapomina), że liczba zero i wektor zerowy to nie to samo. Liczba 0 to tylko „jedna liczba” zero, natomiast wektor zerowy ma zera w każdym z możliwych kierunków przestrzeni, czyli jest zestawem tylu zer, ile wymiarów ma przestrzeń wektorowa.

Wektor zerowy (podobnie jak liczba 0) dodany do dowolnego innego wektora da w wyniku wektor wyjściowy.

Dowolna liczba pomnożona przez wektor zerowy da w wyniku też wektor zerowy.

Iloczyn skalarny wektora zerowego z dowolnym innym wektorem da w wyniku zero (liczbę 0).

Wektor zerowy w ujęciu analitycznym

Wektor zerowy na płaszczyźnie:

Wektor zerowy w przestrzeni: