Wektor jednostkowy

Bardzo ważnym rodzajem wektora jest wektor jednostkowy.

Jest to wektor którego długość wynosi 1, a ustawienie w przestrzeni (ew. na płaszczyźnie) jest dowolne. Jest on najczęściej oznaczany literą - jako , lub  e, czasem i, niekiedy jako jedynka ze strzałką na górze -   .

Wektor jednostkowy jest to idealnym narzędziem matematycznym do wskazywania kierunku, ponieważ zawiera w sobie całą informację o kierunku, przy pominięciu informacji o wartości.

Dowolny wektor w jest równy wektorowi jednostkowemu skierowanemu zgodnie z w pomnożonemu przez długość (wartość) w.

Wektor jednostkowy ma szczególne znacznie, dla osi współrzędnych. Wyznacza on jednostki tych osi.

 W przestrzeniach o ilości wymiarów większych niż 3 definicja wektora jednostkowego jest identyczna - tzn. wektor jednostkowy, będzie miał tyle składowych ile jest wymiarów, a długość będzie zawsze równa 1.