Wektory przeciwne

Dwa wektory są przeciwne wtedy, gdy jeden z nich powstaje przez "odwrócenie" drugiego - tzn. koniec pierwszego wektora staje się początkiem drugiego, a początek pierwszego wektora końcem drugiego.

Wektory przeciwne mają przeciwne współrzędne. Np. wektorem przeciwnym do wektora (7,4) jest wektor (-7,-4).

Jak to widać z zapisu na rysunku wektor przeciwny do W jest zapisywany jako wektor   - W (minus W).

Cechy wektorów przeciwnych:

są do siebie równoległe (mają takie same kierunki)
mają takie same długości (wartości)
mają przeciwne zwroty

Suma dwóch wektorów przeciwnych równa jest zero (jest wektorem zerowym).

W  + ( -W ) = 0

Jeżeli mamy tylko dwie siły działające na jeden punkt i siły te mają przeciwne wektory, to o siłach takich mówimy, że się równoważą.