Graficzne odejmowanie wektorów

Graficzne odejmowanie wektorów jest podobne do operacji ich dodawania. Różnica zawiera się w tym, że:

Odejmowanie wektora polega na dodaniu wektora przeciwnego. 

Przykład:

Mamy początkowo dwa wektory – czerwony i niebieski:

 

Aby od wektora czerwonego odjąć wektor niebieski, należy:

1. odwrócić wektor niebieski, czyli znaleźć wektor do niego przeciwny.

Na powyższym rysunku wektor narysowany linią przerywaną jest wektorem wyjściowym, a wektor przeciwny został narysowany linią ciągłą.

2. Dodać ten odwrócony wektor do wektora czerwonego (dowolną prawidłową metodą).

Na powyższym rysunku efektem odejmowania wektora niebieskiego od wektora czerwonego jest wektor zielony.
Wektor początkowy jest on tym zaznaczony na niebiesko (linia ciągła) i pogrubiony (znajduje się w pozycji wyjściowej).

 

Odejmowanie wektorów metodą trójkąta

W przypadku, gdy oba wektory, które mamy odjąć są początkowo zaczepione w tym samym punkcie, wtedy odejmowanie jest bardzo proste i szybkie.

Bo wtedy różnica tych wektorów powstanie po prostu po połączeniu końców ich strzałek. Początek wektora – różnicy jest w końcu wektora odejmowanego, a koniec w końcu wektora od którego następuje odejmowanie.

Na powyższym rysunku wektor zielony jest różnicą wektorów czerwonego i niebieskiego.