Wektory - ujęcie graficzne i ujęcie analityczne

Wektory przedstawia się zazwyczaj na dwa sposoby:

ujęcie graficzne
uzyskujemy przez narysowanie strzałki na płaszczyźnie lub w przestrzeni.

ujęcie analityczne
układ dwóch liczb - współrzędnych (na płaszczyźnie), lub trzech liczb (w przestrzeni)


związek między dwoma ujęciami wektora - strzałką wektora (ujęcie graficzne) i liczbami opisującymi położenie początku i końca strzałki.
Współrzędne wektora otrzymujemy odejmując od współrzędnych końca wektora, współrzędne początku tego wektora.
współrzędna x - owa wektora na rysunku ma wartość 7 (znajdujemy różnicę współrzędnych końca i początku wektora: 8 - 1 = 7).
współrzędna y - owa w naszym wypadku ma wartość 4
(bo 6 - 2 = 4).

Ostatecznie więc na powyższym rysunku mamy wektor (7,4).

Oba ujęcia - graficzne i analityczne - są równoważne, tzn. dają zgodne ze sobą wyniki. Zaletą ujęcia graficznego jest lepsze działanie na wyobraźnię; zaletą ujęcia analitycznego jest łatwość obliczeń matematycznych oraz możliwość tworzenia wektorów o więcej niż trzech wymiarach (znacznie trudniej byłoby wyobrazić sobie np. sześciowymiarowe wektory jako strzałki).