Równość wektorów

Przyjrzyjmy się jeszcze raz przykładowi z rozdziału o ujęciach wektora:

Otrzymaliśmy tu wektor o współrzędnych (7,4). Pojawia się jednak pytanie:
Ile takich wektorów jest na płaszczyźnie?

Oczywiste jest, że różnica (7,4) mogła powstać nie tylko jako odejmowanie 8 - 1 i 6 - 2. Mogłoby być przecież 10 - 3 i 155 - 151, -5 - (-12) i 2,5 - (-1,5) itp....

Wektorów (7,4) jest na całej płaszczyźnie wykresu nieskończenie wiele, ponieważ mogą być one zaczepione w różnych punktach (a punktów na płaszczyźnie jest nieskończenie wiele). 

Wszystkie te wektory są sobie równe.

Dwa wektory są sobie równe wtedy, gdy mają równe wszystkie swoje współrzędne.

Wszystkie równe wektory mają takie samo:

nachylenie do osi X (albo Y - co na jedno wychodzi)
długość (wartość).

Mogą różnić się jednak punktem przyłożenia (zaczepienia).