Natężenie prądu elektrycznego I

Natężenie prądu jest wielkością podstawową, definiowaną jako stosunek ładunku przepływającego przez przekrój poprzeczny przewodnika do czasu w jakim on przepłynął.

 

I  - natężenie prądu (w układzie SI w amperach – A)
q
  - przenoszony ładunek (w układzie SI w kulombach – C)
t
  - czas (w układzie SI w sekundach – s)

Jeden amper odpowiada prądowi przenoszącemu w ciągu jednej sekundy ładunek jednego kulomba.

Jeden amper, to 1 kulomb na sekundę:

 

Uwaga:
Definicja ampera w układzie SI nie opiera się o powyższe wyrażenie, lecz jest związana z pewną sytuacją modelową i odwołuje się do magnetycznego skutku przepływu prądu. Wynika to z faktu, że amper jest jednostką podstawową i jako taki musi być wyznaczony niezależnie w oparciu o doświadczenie. W istocie nie nie tyle amper jest definiowany przez jednostkę ładunku - kulomb, co kulomb należy uważać jako "amperosekundę":

1C = 1 A s 

Więcej informacji na temat definicji ampera znajduje się w części poświęconejjjednostkom podstawowym układu SI

Jak to sobie wyobrazić - analogia hydrodynamiczna?

Prąd elektryczny dość często porównuje się do cieczy (np. wody) płynącej rurą. W takim modelu natężenie prądu jest odpowiednikiem ilości przepływającej wody w jednostce czasu. Im więcej ładunku (w modelu - wody) przepływa, tym większe jest natężenie prądu.