Prawo Ohma dla ogniw

Prawo Ohma dla ogniw opisuje sytuację, w której do ogniwa sile elektromotorycznej E i oporze wewnętrznym  r  podłączony jest pojedynczy opornik (odbiornik) zewnętrzny o oporze R.

W takiej sytuacji natężenie płynącego prądu wyrazi się wzorem:

I – natężenie prądu płynącego w obwodzie (w układzie SI w amperach A)
R – wartość oporu zewnętrznego (w układzie SI w omach Ω)
r – wartość oporu wewnętrznego ogniwa (w układzie SI w omach Ω)