Napięcie

Napięcie jest różnicą potencjałów między dwoma punktami obwodu (układu).

 

Napięcie (podobnie jak sam potencjał) w układzie SI mierzymy w woltach (V).

 

Napięcie różne od zera może występować tylko między dwoma istotnie różnymi (przedzielonymi jakimś źródłem, lub odbiornikiem prądu) punktami obwodu.

Przykład

Przykładowo, jeżeli potencjał jednego punktu wynosi V1 = 5 V, a potencjał drugiego V2 = 12 V, to między tymi punktami panuje napięcie między tymi punktami ma wartość

 U = 12 V - 5 V = 7 V

 

 

Napięcie źródła prądu

Napięcie jest ważną wielkością charakteryzującą źródło prądu elektrycznego. Wynika to z faktu, że większość stosowanych źródeł prądu (co prawda najczęściej w przybliżeniu) to źródła stałonapięciowe – czyli takie, które mimo zmiany odbiornika prądu na inny, zachowują wartość wytwarzanego napięcia.

Przykładami takiego źródła są m.in. ogniwa (bateryjki i akumulatory) zasilające latarki, akumulatory, czy przenośny sprzęt audio. Także większość stacjonarnego sprzętu audio działa (wewnętrznie) w oparciu o prąd czerpany ze źródła stałonapięciowego (bo takim źródłem jest zasilacz stabilizowany prądu).

Więcej informacji na temat napięcia źródła prądu można przeczytać w rozdziale Siła elektromotoryczna ogniwa.