Ładunek elementarny

Jak to napisano w rozdziale poświęconym ogólnie ładunkowi, wszystkie znanych w przyrodzie ładunki są "skwantowane", co oznacza, że mogą przyjmować tylko wartości ściśle określone. Dokładniej, ładunki obserwowanych cząstek muszą być wielokrotnością ładunku elementarnego.

Ładunek elementarny jest oznaczany najczęściej literą e. Jego wartość to:

e = 1,602 177 33 ∙10-19 C

W przybliżeniu więc:

 e ≈ 1,6 ∙10-19 C

Najważniejsze w przyrodzie cząstki mają właśnie ładunki równe (z różnym znakiem) ładunkowi elementarnemu:

elektron zwykły (ujemny) - ma ładunek -e
antyelektron, czyli elektron dodatni (nazywany też pozytonem) - ma ładunek +e
proton zwykły (dodatni) - ma ładunek +e
antyproton - ma ładunek -e
neutron - ma ładunek zero (jak sam nazwa wskazuje jest "neutralny")
kwarki mają ładunki mniejsze niż e, jednak nie da się kwarków zaobserwować w stanie wolnym (zawsze występują w parach, lub trójkach)
kwarki górny (up) ma ładunek +2/3e.
kwarki dolny (down) ma ładunek -1/3e.
kwarki piękny (charm) ma ładunek +2/3e.
kwarki dziwny (strange) ma ładunek -1/3e.
kwarki szczytowy (top) - stara nazwa "prawdziwy" (truth) - ma ładunek +2/3e.
kwarki denny (bottom) - stara nazwa "piękny" (beauty) - ma ładunek -1/3e.

Typowe naładowane obiekty znanego nam ("dużego") świata mają ładunki miliardy razy większe niż ładunek elementarny.