Jednostki podstawowe układu SI

Punktem wyjścia dla stosowanego układu jednostek są jednostki podstawowe. Nie da się jednej jednostki podstawowej otrzymać z drugiej jednostki podstawowej za pomocą jakiegoś wzoru. Poza tym każda jednostka podstawowa jest ustalana w oparciu fizycznie istniejące ciało, lub doświadczenie. 

Układ SI często jest nazywany układem MKS. Wynika to z faktu, że jego podstawowymi jednostkami związanymi z mechaniką są Metr, Kilogram, Sekunda. W odróżnieniu od niego w rzadko dziś używanym układzie CGS jednostką długości był Centymetr (zamiast metra), a jednostką masy Gram (zamiast kilograma) i tylko sekunda była wspólną jednostką w obu typach układów.

Jednostki podstawowe układu SI

Nazwa wielkości nazwa jednostki

skrót literowy

długość metr

m

masa kilogram

kg

czas sekunda

s

natężenie prądu amper

A

temperatura kelwin

K

ilość substancji mol

mol

światłość źródła światła kandela

cd

 

 

Zmiany w układzie SI od 20 maja 2019 

Od 20 maja 2019 obowiązują nowe jednostki podstawowe układu SI. Tworzą one pewien system, połączony z nowymi definicjami stałych fizycznych. Teraz wszystkie te stałe zostały potraktowane jako definicje wartości - nie są zatem wyznaczane w żadnym eksperymencie, lecz zostały - aksjomatyczne - ustalone w tej, uzgodnionej przez fizyków, postaci.

Poniżej przedstawiono odnośniki do nowych definicji jednostek podstawowych.

Jednostka natężenia prądu: Amper w układzie SI

Jednostka światłości źródła: Kandela w układzie SI

Jednostka temperatury termodynamicznej: Kelwin w układzie SI

Jednostka masy: Kilogram w układzie SI

Jednostka długości: Metr w układzie SI

Jednostka ilości substancji: Mol w układzie SI

Jednostka czasu: Sekunda w układzie SI