Kadrowanie zdjęcia w programie graficznym

Jedną z najczęściej wykonywanych operacji po ściągnięciu zdjęć do komputera jest jego przycięcie, wykadrowanie. Polega ono na wyselekcjonowaniu interesującego nas fragmentu i zapisaniu jako nowego pliku (można oczywiście też zastąpić stary plik). Do kadrowania używa się narzędzia o nazwie "kadrowanie" (trudno się pomylić), czy też po angielsku "crop". Ikona tego narzędzia ma najczęściej kształty w rodzaju:

, . Narzędziem tym zaznaczamy wybrany obszar klikając lewym klawiszem myszy i rozciągając zaznaczenie. Następnie boki zaznaczenia można sobie jeszcze poprawić przesuwając je myszą.

Dalszy sposób postępowania jest różny w różnych programach. W Corelu Photo Paintcie operację kończy się dwukrotnym kliknięciem wewnątrz zaznaczonego obszaru (w PhotoShopie jednokrotnie), w edytorze Front Page'a należy ponownie kliknąć ikonę narzędzia kadrowanie.

Wykadrować obrazek można również za pomocą narzędzia o nazwie "maska". Najczęściej ma ono ikonę prostokąta narysowanego przerywaną linią. . Maską zaznaczamy wybrany obszar, a następnie albo kopiujemy to zaznaczenie (ctrl C) i wklejamy jako nowy plik, albo posługujemy się dedykowanymi opcjami menu (np. "Wklej jako nowy dokument" w Photo Paintcie).

Tworzenie maski w niektórych programach graficznych odbywa się za pomocą narzędzia "Select" (ew. "Selection") o ikonach w rodzaju:  ,

 

Zmiana rozmiarów / rozdzielczości obrazu

Rozdzielczość

Na początek mały problem - co to jest właściwie rozdzielczość?

Właściwie to nie jest to taki bardzo mały problem, bo przeglądając literaturę możemy spotkać to hasło użyte w bardzo różny sposób. Czyli mamy bałagan terminologiczny. I tak:

rozdzielczość obrazu (lub urządzenia wyświetlającego) - to ilość jednostek (pikseli, centymetrów, cali) obrazu. 
- np. rozdzielczość monitora przy którym aktualnie pracuję to 1600 x 1200 pikseli. Podobnie określa się rozdzielczość matrycy CCD, czy rozdzielczość obrazu - w tym znaczeniu będą to po prostu rozmiary tego obrazu.
rozdzielczość urządzenia (skanera drukarki) - to ilość jednostek jednego rodzaju mieszczących się w jednostce drugiego rodzaju (najczęściej tym drugim rodzajem jest ciągle cal)
- np. rozdzielczość skanera to 600 dpi (dots per inch), czyli 600 punktów na cal. Tego rodzaju rozdzielczość mówi nam o tym, ile oddzielnych punktów obrazu jest w stanie rozpoznać skaner na odległości 1 cala (2,55 cm). Podobne znaczenie ma rozdzielczość drukarek (a niekiedy też znaczenie rozdzielczości obrazu wyświetlanego przez monitor - starsze monitory miały 96 dpi, nowsze ok. 120 dpi, najlepsze sięgają 150 dpi)
rozdzielczość zapisu dźwięku - jest wyrażana najczęściej w ilości bitów potrzebnych do zapisania pojedynczej próbki sygnału. Np. dźwięk na płycie CD zapisywany jest z 16 bitową rozdzielczością. Czasami tez termin "rozdzielczość" wiąże się z częstotliwością próbkowania sygnału.
są jeszcze inne rozdzielczości - np. rozdzielczość kątowa

I trzeba się pogodzić z tym, że ustalenie w jakim znaczeniu użyte jest słowo "rozdzielczość" w konkretnej sytuacji, będzie wymagało wyczucia. Niewątpliwie pewnym jest jednak to, że w odniesieniu do zapisanych plików graficznych słowo rozdzielczość wiąże się z ich rozmiarem i szczegółowością zapisu danych. 

Zmiana rozmiarów obrazu

Zmiana rozmiarów obrazu najczęściej polega na jego zmniejszaniu i ma zastosowanie np. w celu wysłania ich e-mailem, zaoszczędzenia miejsca na dysku, ew. takiego dopasowania rozmiaru, aby pasowały nam one do miejsca przeznaczenia (np. na stronę www).

Znacznie rzadziej zdjęcia się powiększa. Ponieważ powiększanie obrazu w programach graficznych nie jest w stanie wygenerować nowych wartościowych informacji i dlatego jest używane w szczególnych sytuacjach - np. gdy obraz musi mieć z góry zadany rozmiar (innych rozmiarów odbiorca/urządzenie nie przyjmuje), bądź też gdy chcemy dodatkowo obrabiać dany obraz ręcznie w dużym powiększeniu.

Przykładem formularza dialogowego do zmiany rozdzielczości i rozmiarów obrazu jest okno z corelowskiego Photo Painta. Widać tu podstawowe elementy związane z tego rodzaju operacją - możemy dowolnie zmieniać ilość pikseli obrazu, bądź też posłużyć się opcją ustalenia procentu nowych rozmiarów w porównaniu do starych. Większość programów daje tez opcję pracy takich jednostkach jak piksele, centymetry, cale itp.

Jak widać w tym przypadku termin "rozdzielczość" odnosi się do przeliczenia pikseli na cale (w konsekwencji także centymetry) - mamy ustawioną rozdzielczość 96 dpi, co oznacza, że na wydruku 1 cal będzie mieścił 96 pikseli obrazu. W przypadku, gdy zdjęcia drukować sami nie zamierzamy, możemy tym parametrem sami się nie przejmować.

Jednocześnie jednak występuje tu rozdzielczość w drugim znaczeniu - czyli jako określenie ilości pikseli w poziomie (szerokość = 575) i pionie (wysokość = 545). Tylko inaczej się nazywa.

Jak zmieniać rozmiary obrazów w PhotoPaintcie?

Przykładowo w celu dwukrotnego zmniejszenia obrazu w każdym wymiarze od okna należałoby wpisać 50% - obojętnie czy w polu szerokość, czy wysokość, bo i tak przy zaznaczonym "Zachowaj proporcje" drugi parametr ustawi się na identyczny. 
Opcja "Przetwarzanie" pozwala ustalić jak maja być dodawane nowe piksele w przypadku zwiększania obrazu - wygładzanie powoduje, że dodawane piksele są pośredniej jasności, podczas gdy "Rozciągnięcie/Obcięcie" daje ostre kontury na obrazie wynikowym.

Zmiana rozdzielczości w program IrfanView

Oto następne okno zmiany rozdzielczości obrazu. W tym wypadku z freewarowego programu IrfanView:

Tutaj corelowska "rozdzielczość" nazywa się DPI (ma z założenia identyczną wartość dla obu wymiarów). Irfan View pozwala wygodnie zmieniać rozmiary obrazów na typowe skale - dwukrotnie mniejszy rozmiar (Half), dwukrotnie większy (Double) oraz rozmiary typowe dla monitorów - 640 x 480, 800 x 600 itd...
IrfanView daje duże możliwości wyboru algorytmu zmiany rozdzielczości - na liście "Resample filter" dostępne są bardzo różne metody tworzenia pośrednich pikseli.

 

O proporcjach zdjęć < Kadrowanie zdjęć w programie > Robimy zdjęcie do dowodu, legitymacji