Czas - wstęp

Sekunda

Dokładność pomiarów czasu

Jednostki czasu

Okres

Częstotliwość

Przestrzeń

Zdarzenie

Ilość

Mol

Długość

Pomiary odległości

Inne

Maszyny proste

..

 

 

Mol

Mol stanowi atomową jednostkę ilości substancji. 

1 mol jest to ilości materii zawierającej tyle samo elementów ile jest atomów zawartych w 0,012 kg czystego nuklidu węgla C-12.

Uwagi: Mol jest jednostką tak dobraną, że masy atomów i cząsteczek podane w jednostkach masy atomowej łatwo przeliczają się na masy moli w gramach. Np. masa atomowa tlenu jest równa 16, co oznacza z jednej strony, że pojedynczy atom tlenu ("średni", bo poszczególne izotopy różnią się masą atomów) ma masę 16 a.j.m., a z drugiej strony mol atomów tlenu ma masę 16 g. Jednak trzeba pamiętać, że powyższa reguła obowiązuje jedynie w przybliżeniu, bo (z powodu istnienia różnych i różnie zawartych w próbce pierwiastka izotopów) atomy nie mają mas będących dokładnie wielokrotnością pewnej masy elementarnej.

Liczba Avogadro

Ilość cząsteczek w 1 molu określa liczba Avogadro:

NA = 6,022 1367 mol-1

Przykłady zbiorów cząsteczek o liczebności 1 mola

1 mol to:

ok. 18 g wody (czyli 18 mililitrów) zawiera 1 mol cząsteczek wody.
ok. 22,4 l powietrza w warunkach normalnych zawiera 1 mol czasteczek (głównie azotu i tlenu) powietrza.