Co warto wiedzieć wcześniej?
siła
, prędkość, wektory i skalary, siła ciężkości

Nacisk

Siła nacisku jest jedną z najczęściej spotykanych w naszym codziennym świecie sił. Siły tej zazwyczaj nie wiążemy z jakimś konkretnym oddziaływaniem, lecz z rolą jaką pełni wobec ciał. 

W typowych sytuacjach mikroskopowa natura zjawiska jest taka, że atomy jednego ciała działają na atomy drugiego za pomocą sił elektromagnetycznych.

Siła nacisku zawsze związana jest z jakąś powierzchnią.

Szczególnym rodzajem siły nacisku jest siła reakcji podłoża

Jeśli siła nacisku działa ze strony podłoża na ciało na tym podłożu spoczywające (lub poruszające się) to nazywamy ją siłą reakcji podłoża

 

Kierunek siły nacisku

Siła nacisku ma jedną ważną własność:

jest prostopadła do powierzchni, na która działa.

Bez względu na to jak sama powierzchnia jest ustawiona, to nacisk na nią jest zawsze prostopadły do powierzchni. 

Nie oznacza to co prawda, że na powierzchnię nie może działać siła nie prostopadła, a jedynie to, że owa siła nie będzie nazywać się już naciskiem. Przykładem takiej siły jest np. tarcie

Na rysunkach siłę nacisku rysujemy zazwyczaj w ten sposób, że jej początek styka się z powierzchnią.