Co warto wiedzieć wcześniej?
siła
, prędkość, wektory i skalary, siła ciężkości

Siła reakcji podłoża

Rozważmy klocek, który został położony na poziomej powierzchni.

 

 

Na taki klocek działają dwie siły:

siła ciężkości – P – ciągnąca ciało w dół
siła reakcji podłożaR – podtrzymująca ciało przed upadkiem (jest to w istocie skierowana do góry siła nacisku)

 

Ciało na równi (pochylni)

Siła reakcji podłoża wcale nie musi działać pionowo. Przykładem tej siły (a także siły nacisku) działającej pod kątem może być siła działająca na klocek postawiony na pochylonej powierzchni (równi pochyłej, pochylni).

Przypadek siły reakcji działającej na ciało umieszczone na pochyłej powierzchni rozpatrzono dokładniej w dziale poświęconym równi pochyłej.