Informacja o plikach cookies: Portal Fizykon.org nie korzysta z plików cookies we własnym mechanizmie generowania stron. Pliki cookies mogą być umieszczane przez partnerów reklamowych witryny. Więcej informacji na temat polityki plików cookies w witrynie Fizykon.org znajduje się w polityce prywatności.

 

 

Co wypadałoby umieć na wstępie?
siła, gęstość

Parcie, czyli nacisk płynu

Na powierzchnię ciał zanurzonych w płynach (cieczach, gazach) działa ze strony płynu siła nacisku zwana tutaj parciem. Parcie (podobnie jak inne formy siły nacisku) jest skierowane prostopadle do powierzchni

Jednostka parcia

Parcie jest oczywiście siłą, co oznacza, że jest wyrażane w niutonach (N). 

Związek między ciśnieniem, a parciem

Jeżeli na danej głębokości w płynie panuje ciśnienie o wartości p, wtedy wartość siły parcia można obliczyć ze wzoru:

Fparcia = p · S

Znaczenie symboli:

Fparcia – siła parcia (w niutonach N)
p –
ciśnienie płynu (w paskalach Pa)
S
 – pole powierzchni (w m2)

Z powyższego wzoru widać, że siła parcia jest proporcjonalna zarówno do ciśnienia płynu, jak i do powierzchni. Dlatego im większa jest powierzchnia, tym większa siła parcia będzie na nią działać ze strony płynu. 

Im większy jest żagiel jachtu, tym silniejsze napędzające działanie wiatru, jako że parcie powietrza na pżaglowanie stanowi napęd statków żaglowych.