Informacja o plikach cookies: Portal Fizykon.org nie korzysta z plików cookies we własnym mechanizmie generowania stron. Pliki cookies mogą być umieszczane przez partnerów reklamowych witryny. Więcej informacji na temat polityki plików cookies w witrynie Fizykon.org znajduje się w polityce prywatności.

 

 

Co wypadałoby umieć na wstępie?
ciśnienie, parcie

Ciśnienie hydro- aerostatyczne

Ciśnienie jakie wywiera na otaczające ciała ciecz nie będąca w ruchu nazywa się ciśnieniem hydrostatycznym
Analogiczne ciśnienie w gazie określane jest mianem ciśnienia aerostatycznego.

W przypadku obu rodzajów ciśnień - hydrostatycznego, i aerostatycznego - obserwujemy zależność wartości tego ciśnienia od głębokości:
 - im większe zanurzenie, tym większe ciśnienie. 

Wynika to z faktu, że mechanizmem to ciśnienie wywołującym jest nacisk (ciężar) ze strony słupa płynu położonego nad punktem pomiaru - im wyższy słup, typ większy nacisk  Np. na Ziemi ciśnienie w wodzie (ciśnienie hydrostatyczne)  zwiększa się co 10 m o jedną atmosferę (1 atmosfera to ok. 100 tys. paskali).
Inny wniosek z tego faktu wynikający to fakt, że ciężar słupa powietrza nad nami jest równy ciężarowi słupa wody o wysokości 10m (a jest to nie byle co, bo 10 ton wody na każdy metr kwadratowy!).

Wzór na ciśnienie hydrostatyczne

W celu obliczenia wartości ciśnienia hydrostatycznego posługujemy się wzorem:

p = ρcieczy · g· h

Znaczenie symboli:
   p
– ciśnienie hydrostatyczne (w ukł. SI w paskalach Pa)
   g
– przyspieszenie grawitacyjne (ziemskie) (w ukł. SI w m/s2).
   h
– głębokość zanurzenia w cieczy (w ukł. SI w metrach m)


im większa głębokość tym większe ciśnienie płynu