Siła nacisku, a całkowita siła działająca na ciało

Jak to było omówione rozdziale poświęconym naciskowi, jeżeli siła działająca na powierzchnię skierowana pod kątem, to jako nacisk przyjmować będziemy jedynie składową tej siły prostopadłą do powierzchni (na rysunku obok narysowana jest ona na czarno).

Całkowita siła oprócz nacisku może zawierać także składową styczną do powierzchni. Często jest to siła tarcia.

Jeżeli odchylenie działającej siły od pionu oznaczymy przez α , to wartość siły nacisku można obliczyć ze wzoru:

N = Fcałkowita · cos α