Normalna do powierzchni

W wielu sytuacjach fizycy posługują się pojęciem normalnej do powierzchni

Np. w celu wyodrębnienia z siły działającej na powierzchnię, lub promieniowania padającego pod kątem tylko składowej prostopadłej, dość często rysuje się tę pomocniczą linię, która wyznacza kierunek prostopadły.

Jak to wyżej napisano, linia ta jest nazywana normalną do powierzchni.

 

W przypadku biegu promieni świetlnych kąt padania - np. α  też liczymy od normalnej, a nie od samej powierzchni.

Kąt ten nazywa się kątem padania na powierzchnię.