Definicja ciężaru (siły ciężkości działającej na ciało)

Wszystkie ciała obdarzone masą są na Ziemi przyciągane siłą ciężkości (ciężarem) daną wzorem:

P = m · g

m - masa ciała
g - przyspieszenie ziemskie
średnio wartość przyspieszenie ziemskiego wynosi ok. g = 9,81 m/s2, w przybliżeniu 10 m/s2 .

 

Interpretacja wzoru i przykłady

Ze wzoru tego wynika, że na ciała o większej masie działa odpowiednio większa siła grawitacji 
- jeśli masa ciała rośnie 2 krotnie, to siła grawitacji też rośnie 2 krotnie,
- jeśli masa ciała rośnie 5 krotnie, to siła grawitacji też rośnie 5 krotnie itd...

Przykład 1: Ile wynosi siła ciężkości działająca na ciężar o masie 1 kg?

Z wzoru na ciężar wynika, że ciało o masie 1 kg ma ciężar ok. 10 niutonów.

Ciężar 1 N ma standardowy kotlet podawany w restauracji (ok. 100 g masy), lub standardowa tabliczka czekolady.

Przykład 2: Ile wynosi siła ciężkości działająca na człowieka o masie 70 kg?

Rozwiązanie:

Podstawiamy dane do wzoru na ciężar:

P = 70 kg ·9,81 m/s2 = 686,7 N

Cóż - wynik jak wynik - pewnie nic nam ciekawego nie mówi w tym przypadku. Może tylko tyle, że wychodzi liczba rzędu setek. W większości prostych zastosowań możemy podstawiać przybliżoną wartość przyspieszenia ziemskiego g ≈ 10 m/s2
Dlatego w przybliżeniu można uznać, że ciężar jest 10 razy większy od masy ciała.