Uwagi na temat ciężaru i masy ciała

Ciężar, a masa ciała

Większość osób myli pojęcie masy z pojęciem ciężaru. Wynika to po części ze sposobu w jaki używamy języka potocznego, a częściowo wiąże się z metodami dokonywania pomiarów masy.

Potocznie mówimy: "Hubert waży 69 kilo”. A skoro "waży”, to by oznaczało, że ciężar wyraża się w kilogramach. Ale tak nie jest! 
Prawidłowo ciężar fizyczny powinien być wyrażany nie w kilogramach lecz niutonach!

Z określaniem ciężaru w kilogramach wiąże się stara jednostka siły – tzw. "kilogram siła” – tak określana była wartość siły, którą Ziemia przyciąga ciało o masie 1 kg. Jednak dziś nie używa się tej jednostki, bo jest ona myląca. Dlatego powinniśmy pamiętać o tej różnicy między językiem potocznym, a językiem nauki.

Podsumujmy:

siłę ciężkości (ciężar) wyrażamy w niutonach N
masę wyrażamy w kilogramach kg.
dla ciał umieszczonych w pobliżu powierzchni Ziemi ciężar (liczbowo) jest ok. 10 razy większy od ich mas. 

Dlaczego jeszcze nie należy utożsamiać ciężaru z masą?

W warunkach ziemskich różnice ciężaru ciał o tych samych masach są niewielkie. Odważnik 1 kilogramowy będzie przyciągany siłą ok. 10 N wszędzie na naszym globie. Jednak już nieco bardziej dokładne pomiary wykażą, że na równiku ciała są o ok. 0,3% lżejsze. Jeszcze mniej waży 1 kg na Księżycu – tam z racji znacznie mniejszego przyciągania grawitacyjnego srebrnego globu będzie on ok. 6 razy lżejszy niż na Ziemi. Gdyby jednak ten sam kilogram zważyć wagą sprężynową na Jowiszu, to okazałoby się, że jest on ponad 13 razy cięższy niż na naszej rodzimej planecie. 
Jednak we wszystkich tych miejscach masa ciężarka jest taka sama i wynosi cały czas 1 kg.