Wiązka, a promień światła

W optyce geometrycznej posługujemy się dwoma pojęciami dość podstawowymi:
promieniem światła
wiązką świetlną

Promień światła jest jakby pojedynczym, bardzo cienkim i rozchodzącym się w jednym kierunku "fragmentem" światła". Wiele promieni rozchodzących się w zbliżonym kierunku tworzy wiązkę świetlną.

Właściwie to można by powiedzieć, że pojęcia wiązki świetlnej i promieni świetlnych są sobie dość bliskie – bo z jednej strony wiązka światła składa się z pojedynczych promieni świetlnych, a z drugiej promień świetlny to nic innego, tylko bardzo cienka wiązka promieni równoległych.

Wiązka światła powstaje przez wybranie (wykrojenie) części z całego wytwarzanego w źródle światła.

Podział wiązek światła

Wiązki świetlne mogą być:

równoległe
rozbieżne
zbieżne
inne... (właściwie może być dowolna ilość ich rodzajów)
Wiązka rozbieżna powstaje ze strumienia światła pochodzącego od źródła punktowego. Trzeba tylko wyciąć z całego światła, część ograniczoną przez przysłonę.
Wiązkę zbieżną daje się wytworzyć m.in. za pomocą soczewek, lub zwierciadeł z wiązki promieni równoległych.

 

Wiązkę równoległą można uzyskać z wiązki rozbieżnej jeśli będziemy ją obserwowali na małym obszarze, w dużej odległości od źródła światła (wtedy rozbieżność przestaje być zauważalna) – taką sytuację mamy w odniesieniu do promieni Słońca, które w typowej sytuacji w pobliżu Ziemi są w przybliżeniu równoległe.

 

W dużej odległości od źródła promienie są już prawie równoległe.

Innym sposobem wyprodukowania wiązki równoległej jest użycie zwierciadeł lub soczewek. Ale o tym będzie w następnych rozdziałach.

Zjawiska optyki geometrycznej << wiązka & promień >> Odbicie światła