Soczewki rozpraszające

Soczewki nie muszą też wypukłe. W wielu sytuacjach używa się soczewek wklęsłych, które w powietrzu rozpraszają światło.

Soczewki wklęsłe sferyczne też są „krojone” sferami, jednak w tym wypadku materiał na soczewkę, tworzy się na zewnątrz sfer.

Przykłady soczewek rozpraszających 

  
Soczewka wklęsło - wklęsła


Soczewka płasko - wklęsła

Soczewki wklęsłe rozpraszają promienie świetlne:

I też mają ognisko, tylko pozorne położone po tej stronie soczewki z której padają promienie

A w tym ognisku nie przecinają się same promienie, tylko ich przedłużenia.

Uwaga
To że soczewka wypukła skupia promienie, a wklęsła rozprasza nie jest regułą bezwzględną. Jeśliby soczewkę wypukłą zanurzyć do cieczy o współczynniku załamania większym niż współczynnik załamania szkła, z którego wykonano soczewkę, to stanie się ona soczewką rozpraszającą.

Soczewka i jej ognisko >> Soczewki rozpraszające >> Równanie soczewki
Patrz także: Aberracja chromatyczna |Aberracja sferyczna | Załamanie światła