Aberracja sferyczna

Zjawisko aberracji sferycznej jest obserwowane w przyrządach optycznych zawierających soczewki i zwierciadła. Polega ono na tym, że promienie załamywane w różnych częściach soczewki (zwierciadła) załamują się pod kątem innym od pożądanego. Np. promienie biegnące początkowo dalej od osi optycznej mogą załamywać się silniej, niż by to było w przypadku soczewki idealnej.

Jak objawia się aberracja sferyczna?

W rezultacie otrzymujemy zamiast ogniska w postaci punktu, ognisko rozmytą plamkę. Tak samo rozmyte są też kontury i kształty obrazów jakie tworzy soczewka użyta jako element przyrządu optycznego  (patrz także aberracja chromatyczna).

  Patrz także: Soczewka i jej ognisko  |aberracja chromatyczna| Załamanie światła