Równanie soczewki

Odległością przedmiotu i obrazu od soczewki spełnia zależność zwaną równaniem soczewki.

Wprowadźmy oznaczenia:

x – odległość przedmiotu od soczewki
y
- odległość obrazu przedmiotu od soczewki
f
– ogniskowa soczewki (odległość ogniska od środka soczewki)

Wtedy równanie soczewki wyrazi się wzorem:

Powyższe równanie soczewki obowiązuje wynika z modelu wprowadzonego dla soczewki idealnej. Rzeczywiste soczewki też oczywiście mają ognisko i (z pewną dokładnością spełniają to równanie). Warto jednak wiedzieć, że rzeczywiste soczewki mogą wykazywać dodatkowe efekty, które nie mieszczą się w powyższej zależności. Efekty te związane są głównie z faktem, że prawdziwe ognisko soczewki nigdy nie jest geometrycznym punktem. Związane jest to z różnym sposobem załamywania promieni o różnych kolorach, a także przechodzącymi dalej i bliżej osi optycznej soczewki. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziałach Aberracja chromatyczna, Aberracja sferyczna.

Soczewka i jej ognisko << Równanie soczewki

Patrz także: Aberracja chromatyczna |Aberracja sferyczna | Załamanie światła