Dział optyka geometryczna został przeorganizowany i uzupełniony o nowe treści - patrz spis treści poniżej.

Spis treści działu optyka