Teoria względności
dla psychologów

 

Podsumowanie efektów teorii względności

Omawiane dotychczas zjawisko wiązały się ze szczególną teorią względności.

Szczególna teoria względności

Szczególna teoria względności przewiduje między innymi następujące efekty nieznane w fizyce klasycznej:

Dylatacja (wydłużenie) czasu obserwowanego z układu odniesienia będącego w ruchu
Skrócenie długości obserwowanej z układu odniesienia będącego w ruchu
Zachwianie równoczesności zdarzeń
Równoważność masy i energii
Nowe wzoru opisujące większość wielkości fizycznych w inercjalnych układach odniesienia. Te wielkości to m.in.: odległość, prędkość, przyspieszenie, pęd, energia.

Ogólna teoria względności

Jednak pełniejszą wiedzę o zjawiskach relatywistycznych daje stworzona przez Einsteina nieco później ogólna teoria względności. Teoria obejmuje:

To samo co w szczególnej teorii względności plus dodatkowo:

Wyjaśnienie pochodzenia zjawiska grawitacji
przewiduje efekt spowolnienia upływu czasu w silnym polu grawitacyjnym
Stworzenie mechanizmu opisującego ewolucję wszechświata (w szczególności rozszerzanie się wszechświata)