Ostatnie zmiany w serwisie: 19.04.2024

 Fizyczne aktualności ze świata

Prąd czerpany bezpośrednio z ruchów Browna?

Grafenowy układ pozyskujący energię bezpośrednio z ruchów Browna. Jeśli wierzyć temu doniesieniu, to zespół pod przewodnictwem profesora fizyki Paula Thibado wykazał, że ruch termiczny grafenu faktycznie indukuje prąd przemienny w układzie. Gdyby owo odkrycie się potwierdziło (tutaj link do źródła po angielsku Fluctuation-induced current from freestanding graphene) to chyba mielibyśmy wyraźne podważenie podstawowego prawa fizyki, jakim jest II zasada termodynamiki.

Dodano do serwisu 16.10.2020

Czyżby miało nastąpić pogodzenie ze sobą dwóch podstawowych teorii fizycznych?

Nie jest tajemnicą, że dwie fundamentalne teorie fizyczne: teoria kwantów i teoria względności, są w pewnych zakresach ze sobą niezgodne. Splątanie kwantowe i związane z nim przekazywanie informacji natychmiast zdaje się przeczyć zasadzie znanej z relatywistyki, a polegającej na ograniczeniu prędkości obiektów do wartości mniejszej, bądź równej prędkości światła w próżni. Okazuje się jednak, że dwóch polskich fizyków: Andrzej Dragan i Artur Ekert opublikowało pracę, w której obie te fundamentalne teorie ujawniły swój wspólny rdzeń. Idea opiera się na uwzględnieniu tych rozwiązań dla równań szczególnej teorii względności, które dotąd były odrzucane jako niefizyczne - rozwiązań z prędkościami większymi od światła. Jednak odpowiednio podchodząc do sprawy, można wykazać, że owe "niechciane" rozwiązania równań można zinterpretować jako podstawę do wyprowadzenia mechaniki kwantowej - z jej zespolonymi wartościami funkcji falowej i falami prawdopodobieństwa. Czyżby w fizyce współczesnej następował przełom?

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod linkami:

https://kopalniawiedzy.pl/kwantowa-teoria-wzglednosci-ewolucja-prawdopodobienstw-Andrzej-Dragan-Artur-Ekert,31811 

i w oryginalnej pracy autorów w j. angielskim:

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1367-2630/ab76f7 

Dodano do serwisu 5.4.2020

Dla osób zainteresowanych przemyśleniami jednego z autorów wspomnianej wyżej pracy - Andrzeja Dragana - polecam napisaną przez niego książkę Kwantechizm. Jej recenzja została kilka miesięcy temu opublikowana w Fizykonie.

 

Obowiązują już nowe definicje jednostek podstawowych SI

Od dzisiaj zaczynają obowiązywać nowe definicje jednostek układu SI. Bardzo daleko posuniętym zmianom uległy definicje: kilograma, ampera, mola i kelwina. Definicje sekundy, metra i kandeli zostały tylko odświeżone - tzn. zmiany są raczej kosmetyczne. Znacząco zmieniła się jednak cała logika myślenia o jednostkach podstawowych w fizyce. 

Robocza wersja opisu jednostek układu SI po nowemu (od 20 maja 2019) została zamieszczona tu: jednostki/uklad_si_po_reformie.htm.

Zamieszczono w Fizykonie 21.05.2019

 

Czy fale dźwiękowe mają masę?

Pojawiają się potwierdzenia dla hipotezy, że fale dźwiękowe (przynajmniej w pewnych ośrodkach) mogą przenosić nie tylko energię, ale i masę. Jak to sprawdzić?
- Właściwie wystarczyłoby się przekonać, czy wiązka takich fal jest przyciągana grawitacyjnie. Problem jest na pewno ciekawy, a badacze go badają. Np. w eksperymencie opisanym w https://phys.org/news/2019-03-evidence-mass.html, udało się wykazać, że cząstki fali dźwiękowej - fonony - wzbudzone w nadciekłym helu oddziaływują grawitacyjnie.

Zamieszczono w Fizykonie 8.03.2019

 

Jest decyzja o zmianie jednostek podstawowych

Już niedługo (choć właściwie to chyba nawet warto to zacząć robić już dziś) trzeba będzie zmienić podręczniki do fizyki. Wszystko za sprawą decyzji Generalnej Konferencji Miar w Paryżu (CGPM). Zmieni się wiele jednostek:

- kilogram - zostanie zdefiniowany w oparciu o wartość stałej Plancka

- amper - w starym układzie to z niego definiowano ładunek elementarny e, a teraz będzie odwrotnie, czyli ładunek elementarny zacznie wyznaczać wartość 1 A.

- kelwin - zamiast wywodzić się z pomiarów temperatury i doświadczeń materiałowych, związanych z wartością punktu potrójnego wody (taka była stara definicja), będzie wyliczany z wartości stałej Boltzmanna k.

- mol - zostanie zdefiniowany bezpośrednio z wartości liczby Avogadro.

W Fizykonie pojawi się niedługo artykuł na temat tych zmian, jak też definicje nowych wielkości. Tutaj warto zauważyć, że praktycznie dla większości ludzi ta zmiana w świecie nauki, nie wywoła żadnych perturbacji. W zwykłych zastosowaniach nic się nie zmieni, czyli np. kilogramowe odważniki, jakich używamy dalej będą poprawne, mierniki prądu też będą dawały poprawne odczyty w amperach (w zakresie błędu, jaki był im przypisany). Zmiany powyższe należy potraktować jednak nie jako kosmetykę, ale właściwie można mówić o swoistej "zmianie filozofii definiowania wielkości" w fizyce. Dlatego ta decyzje naukowców jest tak ciekawa. Ale to temat na dłuższe rozważania...

(Na razie w Fizykonie są jeszcze stare stałe fizyczne i Stare jednostki podstawowe układu SI)

Więcej informacji o zmianach można odnaleźć:

- po polsku, na stronach głównego urzędu miar: Główny Urząd Miar - redefinicja jednostek

- po angielsku - na stronach BIPM

Zamieszczono w Fizykonie 16.11.2018

 

Zmierzono ciśnienie wewnątrz protonu!

Okazuje się, że kwarki tworzące proton wywierają szczególny rodzaj ciśnienia. Udało się nawet to ciśnienie zmierzyć i okazało się ono większe niż ciśnienie najbardziej gęstej ze znanych gwiazd, czyli gwiazdy neutronowej. Ciśnienie wewnątrz protonu jest od ciśnienia gwiazdy neutronowej nie trochę większe, ale aż 10 razy większe!

Więcej informacji na ten temat (po angielsku) można wyczytać w artykule: https://phys.org/news/2018-05-subatomic-particle-mechanical-property-reveals.html

Zamieszczono w Fizykonie 18.05.2018

 

Znowu te fale grawitacyjne - tym razem łączą się gwiazdy neutronowe

Gwiazda neutronowa przypomina z budowy absurdalnie wielkie jądro atomu. Składa się z samych neutronów - jednych z głównych składników zdecydowanej większości jąder atomowych. Tylko, że gdy w jądrze neutronów jest zaledwie kilkadziesiąt, góra nieco ponad sto, to w gwieździe neutronowej jest ich niezliczone biliardy biliardów.

Niedawno astronomowie zaobserwowali w "pobliskiej" ("zaledwie" 130 mln lat świetlnych od Ziemi) galaktyce unikalną sytuację, w której dwie gwiazdy neutronowe zbliżyły się do siebie na tyle, by się ze sobą połączyć. Tuż przed połączeniem takie gwiazdy wirują wokół wspólnego środka masy w "obłędnym tańcu", wytwarzającym ogromne ilości energii - co ciekawe nie tylko świetlnej, ale też wypromieniowanej w postaci fal grawitacyjnych. I te fale grawitacyjne, ale też światło udało się astronomom z całego świata zaobserwować.

Jest to sytuacja dla nauki niezwykle cenna, bo pomaga przetestować stosowane modele stosowane w astronomii, fizyce - np. teorię względności Einsteina, czy teorię kwantów. Taka jednoczesna detekcja zdarzenia w kosmosie zrealizowana w zakresie fal elektromagnetycznych i grawitacyjnych zdarzyła się po raz pierwszy będąc swoistym przełomem w badaniach.

Więcej informacji na ten temat można przeczytać np. w serwisie: Kopalnia wiedzy.

Zamieszczono w Fizykonie 20.10.2017

 

Detekcja fal grawitacyjnych po raz trzeci

Kopalnia wiedzy w notce o trzeciej już detekcji fal grawitacyjnych donosi m.in. jak to po raz kolejny powtarza się nam pewien schemat w nauce - najpierw mamy teorię, która umożliwia sformułowanie problemu fal grawitacyjnych, dalej zbudowanie urządzenia pozwalającego na przeprowadzenie eksperymentów, obserwacji, a potem dzięki użyciu tego urządzenia okazuje się, że nasze wyobrażenia na temat świata trzeba zmodyfikować. I tak to jest w tym przypadku - okazuje się, że modele dotyczące powstawania czarnych dziur są niekompletne, może wymagające poważnej poprawki. A może trzeba będzie przekonstruować całą teorię względności, bo inaczej nie da się "skleić" ze sobą opisu procesów fizycznych?...

Zamieszczono w Fizykonie 5.06.2017

 

Zbudowano teleskop o rozpiętości "zwierciadła" tak wielkiej, jak cała Ziemia

Jeśli ktoś kiedyś interesował się obserwacjami astronomicznymi, to zapewne wie, że aby uzyskać duże zbliżenia w teleskopie zwierciadlanym, trzeba użyć jak największego lustra parabolicznego. Niestety, takie lustro trudno jest wytworzyć, bo musi być ono niezwykle precyzyjnie wyrównane, wypolerowane. Dokładność sięga tu mikroskopijnych ułamków milimetra. W przypadku fal świetlnych każda nierówność powierzchni będzie psuła uzyskiwany obraz. W przypadku użycia w obserwacjach fal radiowych mamy znacznie lepszą sytuację, bo można użyć metod badania fazy fali, synchronizowania ze sobą odczytów, które pochodzą z wielu teleskopów. Takie połączone razem teleskopy tworzą "matrycę" działającą jak jeden wielki teleskop "rozpięty" na obszarze wyznaczonym przez wszystkie tak połączone obserwatoria astronomiczne.

Ostatnio zbudowano taki właśnie teleskop, który działa tak, jak by miał "lustro" o wielkości porównywalnej z rozmiarem Ziemi. Teleskop ten posłuży do badania czarnych dziur. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w serwisie  Kopalnia wiedzy.pl i (po angielsku) w phys.org.

Zamieszczono w Fizykonie 12.04.2017

 

Stan supersplątania

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego wytworzyli wielowymiarowy stan splątany pomiędzy zbiorem atomów a pojedynczą cząstką światła – fotonem. Ten niezwykle egzotyczny stan materii jest najczęściej bardzo nietrwały. Tym razem jednak udało się go utrzymać "długo" (ja na warunki mikroświata), bo na kilka mikrosekund. Jak widać Polak (naukowiec) - potrafi...

Więcej informacji można znaleźć w portalu Kopalnia Wiedzy.

Zamieszczono w Fizykonie 6.04.2017

Metaliczny dwutlenek wanadu przewodzi elektryczność bez jednoczesnego przewodzenia ciepła

Ogólnie przyjęty model fizyczny przewodzenia prądu elektrycznego w metalach opiera się o koncepcję gazu elektronowego, który powinien przewodzić zarówno prąd, jak i ciepło. Dla zdecydowanej większości materiałów ten model się sprawdza. Ale ostatnio znaleziono wyjątek, którym jest metaliczny dwutlenek wanadu. Ten egzotyczny materiał przewodzi dobrze prąd elektryczny, ale jakoś opiera się przewodzeniu ciepła. Okazuje się, że przyroda wciąż potrafi zaskakiwać fizyków. :)

Więcej informacji na ten temat można przeczytać w serwisie Kopalnia wiedzy.pl

 

Światło kręci się na różne sposoby...

Kyle Ballantine i profesorowie Paul Eastham oraz John Donegan odkryli nową formę światła, w której moment pędu każdego fotonu przyjmuje wartość połowy stałej Plancka. Jest to o tyle niezwykłe odkrycie, że do tej pory traktowano fotony jako cząstki nie mające własności innych, poza co najwyżej energią - długością fali. A nawet i ta ostatnia własność jest przecież względna, bo zjawisko Dopplera powoduje, że foton niskoenergetyczny dla jednego obserwatora może być fotonem o znacznie większej energii, dla innego. Tymczasem mniej znana właściwość fotonu - moment pędu - okazuje się być też różna. Można by powiedzieć, że fotony "kręcą się" wokół swojej osi na przynajmniej dwa różne sposoby. 

Więcej informacji na ten temat można przeczytać np. w artykule Nowa niezwykła forma światła

Dodano do serwisu 25.05.2016

 

Odkryto fale grawitacyjne

Fale grawitacyjne, zjawisko postulowane przez ogólną teorię względności Einsteina opierał się próbom doświadczalnego potwierdzenia przez dziesiątki lat. Ale może w końcu się poddał wysiłkom fizyków?

Jak pisze Kopalnia Wiedzy naukowcy pracujący przy eksperymencie LIGO (Advanced Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) dnia 14 września 2015 roku o godzinie 8:50:45 czasu polskiego zarejestrowali fale grawitacyjne. LIGO korzysta z wykrywaczy umieszczonych w stanach Waszyngton i Luizjana. 

Dodano do serwisu Fizykon 21.01.2016
zmieniono 20.03.2016

 

X planeta prawdopodobnie istnieje

Jak wynika z badań Mike Browna z California Institute of Technology (Caltech) w  Pasadenie istnieją poważne podstawy aby sądzić, że w Układzie Słonecznym znajduje się jeszcze jedna, dotąd nie znana, a do tego całkiem spora planeta. Planeta X, jak ją się aktualnie nazywa, krąży po wydłużonej orbicie bardzo daleko od Słońca - dużo dalej, niz Uran, czy Pluton. Jej okres obiegu wynosi około 15 tys. lat. 

Więcej informacji na ten temat można przeczytać m.in. po polsku w serwisie TVN24 i po angielsku www.space.com .

Dodano do serwisu Fizykon 20.01.2016

 

Efekt Zeno zweryfikowany - atomy zatrzymują się w, jeśli się na nie patrzy

Jak donosi serwis phys.org i Physical Review Letters zweryfikowano tzw. kwantowy efekt Zeno polegający na zatrzymywaniu się zjawiska tunelowania w momencie gdy system jest obserwowany. Systemy kwantowe, w czasie obserwacji wydają się przechodzić w stan swoistego "zamrożenia". W tym przypadku obserwowano atomy, które mogły być oświetlane laserem. Zjawiska tunelowania zachodziły tylko wtedy, gdy atomy były nieoświetlone. 

 Dodano do serwisu Fizykon 31.10.2015

 

Zbadano tajemniczy proces MOTT

Serwis Phys.org donosi o bardzo ciekawym odkryciu dotyczących badań nad procesem MOTT polegającym na przekształcaniu się (w odpowiednich warunkach) izolatora w przewodnik elektryczny. Proces ten łączy w sobie mechanizmy fizyki klasycznej i kwantowej. Zjawisko MOTT jest niezwykle obiecujące pod względem zastosowań - jest szansa, że w oparciu o ten mechanizm da się zastąpić tranzystory nowym typem materiałów. Proces ten rzuca także nowe światło na zjawisko nadprzewodnictwa. 

Dodano do serwisu Fizykon 11.09.2015

 

Tajemnicza Ceres - aktualizacja

Sonda kosmiczna Down, badająca pas asteroid dotarła w ostatnich tygodniach do bardzo ciekawego obiektu kosmicznego - planety karłowatej Ceres. Na jej powierzchni wykryto dwa niezwykle intrygujące obiekty - dwie, blisko siebie położone, jasne plamy. Więcej na ten temat można znaleźć w serwisach: http://kopalniawiedzy.pl/Ceres-Dawn-sonda-planeta-karlowata,22261 
http://phys.org/news/2015-04-ceres-bright-view.html   

Okazuje się, że w pobliżu tych obiektów da się wykryć mgiełkę pary wodnej. Same obiekty, po bliższym zbadaniu okazują się składać z wielu różnorodnych plam i jasnych obszarów. Wiele wskazuje na to, że obszary te składają się z lodu dobrze obijającego światło. Ale skąd się tam wzięły? - to jest wciąż zagadką. 

Dodano do serwisu Fizykon 23.03.2015
Uzupełniono 11.09.2015

Czarne dziury nie istnieją?

Czarne dziury - twór myślowy pobudzający wyobraźnię tysięcy pisarzy, naukowców, a nawet zwykłych ludzi być może nigdy nie uformował się w materialnym świecie, w kosmosie.

Profesor fizyki na UNC-Chapel Hill w the College of Arts and Sciences Laura Mersini-Houghton, przeprowadziła dokładne obliczenia modelowe tworzenia się czarnych dziur. Wnioski okazały się zaskakujące... (więcej - czytaj dalej)

Dodano do serwisu 24.09.2014

Festiwal nauki

W dniach 19-28 września będzie odbywał się Festiwal Nauki, organizowany w Warszawie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Organizatorzy zapraszają na zajęcia, a także do rezerwowania tych imprez festiwalu, które owej rejestracji wymagają. 

Więcej informacji można znaleźć na stronach Projektu i Fizykonu.

Zderzające się fotony mogą kreować materię

Zjawiska anihilacji i, odwrotne do niego, kreacji materii z energii są od dawna znane fizykom. Są tez, w zdecydowanej większości, potwierdzone doświadczalnie. W akceleratorach (w szczególności tak potężnych jak LHC) w zderzeniach produkowane są tysiące najrozmaitszych cząstek. Można tworzyć cząstki zderzając ze sobą protony, neutrony, elektrony; można też wytwarzać tak materię za pomocą zderzeń fotonów z materią - czyli właśnie protonami, elektronami itp. Do tej pory jednak nie obserwowano zjawiska kreacji materii zainicjowanego zderzeniami fotonu z fotonem. Teoretycznie oczywiście jest to przewidziane - w szczególności opisuje to toria Breita - Wheelera. Ale co innego przewidywać, a co innego sprawdzić w praktyce. 

Ostatnio, dzięki pracom fizyków z Imperial College London udało się wreszcie zaobserwować takie kreatywne zderzenia superenergetycznych fotonów. W rezultacie tworzone były pary elektron - pozyton. 

Więcej informacji można znaleźć (w anglojęzycznych) serwisach: http://phys.org/news/2014-05-scientists-year-quest.html
http://www.nature.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/full/nphoton.2014.95.html .

Dodano do serwisu Fizykon 19 maja 2014

 

Zarejestrowano egzotyczne hadrony

Naukowcy pracujący z użyciem Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC) zarejestrowali cząstki, których standardowa teoria materii jeszcze niedawno zupełnie nie przewidywała - są nimi tzw. egzotyczne hadrony. "Egzotyka" owych cząstek polega na tym, że składają się one z czterech kwarków. 

Przez cały XX wiek sądzono, że kwarki łączą się jedynie w grupy zawierające dwa (taki dwukwarkowy układ tworzy mezon), albo trzy kwarki tworzące bariony (m.in. główne składniki materii, czyli protony i neutrony są trzykwarkowe). Kwarki swobodne - pojedyncze w ogóle nie występują, a układy czterokwarkowe pojawiły się "menu" badaczy właśnie dopiero parę lat temu. Pierwsze obserwowane ślady tych cząstek nie dawały ostatecznej pewności, że są to faktycznie "czterokwarki". Jednak ostatnio istnienie tych egzotycznych cząstek definitywnie potwierdzono. Więcej informacji można znaleźć mi.in. tutaj.

Dodano do serwisu 15 kwietnia 2014

 

Potwierdzono teorię wielkiego wybuchu

Teoria Wielkiego Wybuchu znana jest fizykom od wielu lat. Mimo długiego jej żywota, nie oznacza to, że była ona ostatecznie potwierdzona. Wciąż trwały (a nawet częściowo jeszcze trwają) spory na temat jej słuszności. Rozważane są alternatywne wyjaśnienia powstania Wszechświata i dlatego ważnym wkładem do nauki są wszelkie obserwacyjne potwierdzenia tej teorii. Takim potwierdzeniem są ogłoszone niedawno wyniki wieloletnich badań zespołu naukowców Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, poświęconych analizie promieniowania mikrofalowego - tzw. promieniowania tła. Jednocześnie wspomniane badania, wydają się stanowić pośrednie potwierdzenie koncepcji fal grawitacyjnych przewidywanych przez ogólną teorię względności. 
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Dodano do serwisu 15 kwietnia 2014

Planeta X i gwiazda Nemesis nie istnieją?

Od wielu lat astronomów dręczy hipoteza istnienia w Układzie Słonecznym wielkiej, nieodkrytej jeszcze planety, albo nawet gwiazdy towarzyszącej Słońcu, ale oddalonej od niego na na ponad miliard kilometrów, więc niewidocznej (przynajmniej gołym okiem) z Ziemi. 

Koncepcja owych niezwykłych obiektów w naszym układzie planetarnym związana jest z, niewyjaśnionymi jak do tej pory w pełni, odstępstwami orbity Urana od tego co przewidują oddziaływanie grawitacyjne  Słońca i znanych już planet. 

Rozwiązaniem tej zagadki zajęli się astronomowie NASA zaangażowani wokół projektu Wide-Field Infrared Survey Explorer (WISE). Czytaj dalej...

Dodano 17 marca 2014

Hiperporządek w oku kurczaka

Naukowcy z Princeton Uniwersity dokonali zaskakującego odkrycia dotyczącego uporządkowania komórek światłoczułych oka pospolitego ptaka - kury domowej. Okazuje się, że charakteryzują się one hiperporządkiem (autorskie tłumaczenie angielskiego terminu hyperuniformity, dla którego nie znalazłem już używanego polskiego odpowiednika), czyli niezwykłym połączeniem chaosu i porządku. Okazuje się, że komórki w oku kurczaka w małej skali wydają się być rozłożone chaotycznie, jednak, patrząc z dalszej perspektywy, cechują się wyraźnym uporządkowaniem. Symulacje komputerowe pokazały, że komórki w oku kurczaka są perfekcyjnie upakowane pod kątem spełnienia swojej roli - z jednej strony aby mieściły się w dużych ilościach na niewielkiej przestrzeni, a z drugiej zapewniały uporządkowanie niezbędne do wykonania analizy obrazu przez mózg ptaka. 

Ten rodzaj uporządkowania materii - hiperuporządkowanie - można uznać za nową formę uporządkowania materii - inną niż obserwowaną w kryształach (mamy tu silne uporządkowanie zarówno bliskiego, jak i dalekiego zasięgu), w cieczach (występuje uporządkowanie bliskiego zasięgu, ale brak jest uporządkowania dalekiego zasięgu). Teraz mamy sytuację, w której - odwrotnie niż w cieczach - występuje uporządkowanie dalekiego zasięgu, a nie ma uporządkowania bliskiego zasięgu. To pierwszy przypadek zaobserwowania tej formy porządku w organizmie biologicznym. 
Więcej informacji (po angielsku) można znaleźć tutaj.

Dodano do serwisu 27 lutego 2014

Konkurs z nagrodami

Dla młodych chemików i fizyków pojawiła się okazja udziału w konkursie Mistrz Chemii i Fizyki organizowanym na platformie edukacyjnej Mathematics.live. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie opracowań na wybrane z listy tematy. Dzięki temu będą mieli okazję do utrwalenia zdobytej już wiedzy, a także zgłębienia nowych zagadnień.

Rywalizacja startuje w pierwszych dniach czerwca i potrwa do końca sierpnia. Aby dołączyć do konkursu, wystarczy kliknąć WEŹ UDZIAŁ na poniższej stronie:

https://mathematics.live/pl/konkurs/mistrz-chemii-i-fizyki

Szanse na zdobycie nagród są wyjątkowo wysokie! Nagrody otrzyma aż 100 najlepszych uczestników. A wartość pojedynczej nagrody sięga dwóch tysięcy złotych!

Przygotowano zarówno nagrody rzeczowe, jak i vouchery do serwisu z korepetycjami online
Tutors.live (https://tutors.live/). Można je przeznaczyć np. na naukę języków obcych lub na uzupełnienie braków w dowolnym przedmiocie szkolnym.
DATA ROZPOCZĘCIA KONKURSU: 14 czerwca 2022 r.
DATA ZAKOŃCZENIA KONKURSU: 31 sierpnia 2022 r.

Opublikowano 15 lipca 2022

Książki dla fizyków i w tematach pokrewnych

"Kwantechizm, czyli klatka na ludzi" to książka znanego polskiego specjalisty od fizyki kwantowej doktora Andrzeja Dragana. Tym razem w fizykonowym dziale recenzji pojawia się książka o fizyce, choć nie tylko dla fizyków. Dzieło ma wyraźne światopoglądowe zacięcie. Więcej informacji na temat Kwantechizmu można znaleźć w tej recenzji 

Zamieszczono w Fizykonie 10.12.2019

Dla informatyków i optyków

Jestem zdecydowanym zwolennikiem wolnej wiedzy, a z nią książek dostępnych dla każdego w sieci. Fizykon w końcu też jest darmowy, też dostępny dla wszystkich. Ostatnio napisał do mnie Pan dr inż. Damian Karwowski, autor ciekawej publikacji przeznaczanej może głównie dla informatyków, jednak zawierającej też znaczne elementy wiedzy fizycznej - na temat sposobu kodowania kolorów w komputerze. Jest to książka na temat kompresji obrazu "Zrozumieć kompresję obrazu". Czytelnik może z niej zapoznać się z zagadnieniami kompresji obrazów - tak nieruchomych, jak i wideo. Poziom wymaganej wiedzy - inżynierski, bądź studentów wyższych lat kierunków ścisłych.

Pobrać książkę można pod tym linkiem: https://www.zrozumieckompresje.pl/ 

 Zamieszczono w Fizykonie 14.09.2019

Ciekawe projekty edukacyjne

Aplikacja Science Journal jest prostym narzędziem programistycznym, dzięki któremu można prowadzić różne eksperymenty z użyciem nowoczesnego telefonu komórkowego z systemem Android (niestety, niektóre starsze wersje tego systemu nie są wspierane). Dzięki wykorzystaniu czujników obecnych w smartfonach, możliwe jest prowadzenie bardzo wielu ciekawych projektów badawczych. Barierą tu jest pomysłowość. Ale tę właśnie barierę stara się pokonać zespół Google'a, który przygotował propozycje eksperymentów z użyciem smartfona i pewnych dodatkowych elementów, które nieraz trzeba będzie wykonać samodzielnie. 

Tak więc: młodzi naukowcy, eksperymentatorzy - wykorzystujcie w nowy spsoób swoje smartfony i badajcie co się da! Frajda gwarantowana!

Dodano do serwisu 25.05.2016

_______________________________________________________

Ostatnio w Fizykonie

Ciekawe pytanie/problem...

Co to jest właściwie pole w fizyce?

Dnia 29.05.2014 do autora Fizykonu dotarł e-mail z dość istotną uwagą dotyczącą opisu podanego w fizykonie. Uwaga dotyczyła pola magnetycznego, a stawia ona problem definicji owego pola. W niektórych podręcznikach utożsamia się pole z obszarem, w którym działają siły określonego rodzaju. Nie jest to jednak ścisłe, w pełni poprawne podejście. Stąd wzięła się poprawka w Fizykonie, dotycząca opisu pola magnetycznego, a także osobna, luźna refleksja na temat pojęcia pola

Czym jest temperatura?

Takie oto pytanie zadał mi Konrad (22 listopada 2013):

...znalazłem w szkolnym podręczniku taką oto definicję temperatury : "temperatura bezwzględna jest wielkością fizyczną charakteryzującą średnią energię kinetyczną ruchu postępowego cząsteczek gazu". Wszystko ok, tylko nie jest nic wspomniane czy ostatnie słowo można skreślić i odnieść tę definicję do wszystkich ciał bez względu na stan skupienia. W związku z tym, zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana o odpowiedź na to pytanie. Pozdrawiam

Więc jak to jest z tą temperaturą?...

Odpowiedź autora Fizykonu jest tu

 

Fizykonalia

Bieszczady_2014-10-07_20-12-301.JPG (526636 bytes)

Fizykonalia to blog i ogólnie dział literacko - muzyczno - publicystyczny witryny fizykon.org, prowadzony przez autora Fizykonu. Nie jest on poświęcony bezpośrednio fizyce. 

Ostatni wpis na blogu - Refleksja o wolnej nauce i wolnym oprogramowaniu

Recenzje wydawnicze

Opis działu i czytelni ibuk znajduje się w tym rozdziale.

lodki_turcja_2.jpg (470133 bytes)


_______________________________________________________

Artykuły różne

Prowincjusze - nie czujcie się gorsi!

Tan artykuł jest dla stworzony przez Warszawiaka z myślą o Przybyszach z prowincji. Jego teza jest prosta: jeśli gdzieś kiedyś pomyślałeś(aś) sobie, że fakt urodzenia się, czy zamieszkania na prowincji czyni Cię gorszym, to nie masz racji! Ludzie różnią się najpierw charakterem, zdolnościami, inteligencją, kulturą i wieloma innymi naprawdę cechami wynikającymi z tego kim się jest, a dopiero gdzieś daleko, daleko powinno liczyć się miejsce zamieszkania. Tak absolutnie uważam. O tym dokładniej jest m.in. w tym tekście.

Nowa wersja opisu jak zrobić samodzielnie zdjęcie do legitymacji

Kiedyś napisałem opis, jak samodzielnie można zrobić sobie zdjęcie typu legitymacyjnego. Ponieważ w międzyczasie mocno zmieniły się realia dostępności oprogramowania, zaktualizowałem ten artykuł, dodając opcję posłużenia się darmowym oprogramowaniem. Opis jest tu.

Blog, czyli co mi się (jeszcze) pomyślało...

Bić, czy nie bić dzieci?

Ostatnio wiele mediów zajmuje się sprawą projektowanej ustawy zakazującej bicia dzieci. Człowiek, gdy słucha argumentów przytaczanych przez dziennikarzy, gdzieś w środku zaczyna się skręcać - jak można wykazywać takie ograniczenie dla elementarnych rzeczy?...
Postanowiłem więc na swojej witrynie wtrącić "trzy grosze" do sprawy.

Czytaj dalej...

Przeuczone dzieci

Od dłuższego czasu zabieram się za artykuł tej treści. Chcę napisać o sprawach ważnych. Według mnie BARDZO WAŻNYCH. Dziwię się, że tak rzadko temat ten jest poruszany. A chodzi o zmorę wychowawczą ostatnich lat - o przeuczone dzieci...

Aktualizacja - o utopii szkoły bez stresu

Dobra dydaktyka jest jak dobra dyplomacja - tak mi się skomentowało o edukacji i przyszłości Polski i świata. Kto się nie boi mojej publicystyko - filozofii, niech się częstuje.

Refleksja nad współczesną szkołą - aktualizacja artykułu.

Stopnie szkolne za pracę, czy za wyniki?

Odwiecznym dylematem nauczyciela jest kwestia oceniania i związane z nią zaklasyfikowanie nauczyciela jako sprawiedliwego, albo nie. Mamy tu dwie odrębne "szkoły" jedna mówi, że stopień szkolny powinien być odwzorowaniem tylko wyników w nauce, a kwestia zdolności jest czymś odrębnym. Inni z kolei uważają, że skoro jednym nauka przychodzi łatwiej niż innym, to ci ostatni powinni być przy ocenianiu dodatkowo dowartościowani. Kto ma rację? Może pełnego rozstrzygnięcia trudno tu oczekiwać, jednak na pewno warto się nad sprawą zastanowić.

Hoolywodzka bujda na resorach...

Hollywood co jakiś czas wypuszcza kolejne wersje filmów "sicencie fiction". Science znaczy nauka, ale czy filmowe wersje naukowości są zgodne z tym co nauka naprawdę ustaliła?

Armageddon dla niedouczonych?...

Kosmiczna "ściema" fachowców z fabryki snów to Armageddon. Niestety, jest to ilm dla niedouczonych (z fizyki).
Poniżej zamieszczono krótkie rozważanie zainspirowane tym fiilmem - słynnej hollywoodzkiej superprodukcji z Brucem Willisem. Pytanie jakie tu stawiam jest proste: czy po planetoidzie da się (normalnie) chodzić? Odpowiedź jest tu.

Czy Kong Kong mógłby istnieć naprawdę?

Jest niemało filmów z ogromnymi potworami – począwszy od King Konga, poprzez Godzillę, czy inne gromady stworów o rozmiarach przekraczających wielkość sporych budynków. Ale czy takie monstra mogłyby istnieć naprawdę? Rozważania na ten temat są w tym artykule.

Czy promienie laserów są widoczne w przestrzeni kosmicznej?

Rozważania na ten temat są tu.

Spis poprzednich problemów fizycznych jest tu.

_______________________________________________________

Edukacyjnie w Sieci

http://kopalniawiedzy.pl/ - ulubiony przez autora Fizykon.org serwis poświęcony nauce. 

Inne linki edukacyjne

 

 Korepetycje z fizyki - serwisy. portale kojarzące nauczycieli i uczniów 

 

Archiwum aktualności

_______________________________________________________

Polskie czasopisma edukacyjne poświęcone fizyce 

Wszystkim miłośnikom fizyki warto przypomnieć o  istnieniu polskich ciekawych czasopism edukacyjnych: Foton i Neutrino . Mają one swoje strony na Facebooku https://www.facebook.com/Foton.UJ . Warto zaglądać na strony www, warto prenumerować, a przede wszystkim czytać, bo o dobra dydaktykę fizyki w tych dzisiejszych złożonych czasach łatwo przecież nie jest. 

Inne artykuły o edukacji 

Trochę nietypowo dla Fizykonu, publikujemy poniższy artykuł dla rodziców młodszych dzieci. Porusza on temat zainteresowania naszych pociech zdobywaniem wiedzy fizycznej i chemicznej podczas zabaw. Został on stworzony w trybie, który chyba można określić jako "sponsorowany" - nie przez twórcę Fizykonu, a wyjątkowo przez redaktora portolu tanio.co - Panią Katarzynę Czekańską. Być może w przyszłości w Fizykonie pojawi się jakiś kącik poświęcony zabawkom edukacyjnym i pracą z rozbudzaniem zainteresowań poznawczych uczniów podstawówek, a nawet przedszkolaków. Ale na razie zapraszam do lektury poniższego artykułu...

Chemia, fizyka i technika dla dzieciaka

Co zrobić z pełnym energii, chętnym do nauki brzdącem? Problem wydaje się być równie poważny, jak w przypadku niczym niezainteresowanego małolata, który smętnie krąży po domu, gdy nie może siedzieć przed telewizorem lub komputerem. W pierwszych latach życia dziecka najczęściej to rodzic organizuje mu czas wolny, zachęca do zabawy i poznawania nowych rzeczy. Idealnie, gdy zabawa niesie ze sobą walor edukacyjny, motywuje do zrobienia czegoś własnoręcznie i pozwala poznać prawa rządzące światem. Młody umysł chłonie wiedzę i nie zdaje sobie sprawy... 
czytaj dalej

Dodano do serwisu 27.02.2014

 

 

Zaprzyjaźnione Fizykonowi witryny poświęcone rozwojowi wiedzy, świadomości i edukacji

sfinia.fora.pl


Ulubione forum dyskusyjne autora Fizykonu. 

Czasopisma edukacyjne poświęcone nauczaniu fizyki

Neutrino
Neutrino na Facebooku

Foton 

Oba czasopisma propagują fizykę, poprzez prezentacje ciekawych artykułów dla uczniów, studentów, nauczycieli. 

Inne: 

A tutaj autor Fizykonu zagrywa w szachy: http://www.freechess.org . Posługuje się tam nickiem "samotnik". Jeśli ktoś ma ochotę zagrać w królewską grę z Michałem Dyszyńskim, to najlepsza okazja byłaby właśnie w tym serwisie. :) 

W fizykon.org: komentarze autorskie | twórczość muzyczna | stworzone klawiaturą | galeria zdjęć | Poradniki 

Kontakt  |  O Fizykon.org  

Informacja o plikach cookies: Portal Fizykon.org nie korzysta z plików cookies we własnym mechanizmie generowania stron. Pliki cookies mogą być umieszczane przez partnerów reklamowych witryny. Więcej informacji na temat polityki plików cookies w witrynie Fizykon.org znajduje się w polityce prywatności.

Copyright 2007 - 2012 © Fizykon.org, Michał Dyszyński
Wszystkie materiały zawarte w witrynie www.fizykon.org i www.daktik.rubikon.pl  są chronione prawem autorskim. Zakres ochrony jest określony przez prawo autorskie Rzeczypospolitej Polskiej.
Wątpliwości związane z legalnością wykorzystywania materiałów można wyjaśnić pisząc na adres: redakcja@fizykon.org.