Jednostka siły

Niuton

Siłę najczęściej wyraża się w niutonach - N. 

1 N = 1 kg ∙ m/s2

Jeden niuton jest to siła, która jednemu kilogramowi nadaje przyspieszenie o wartości 1 m/s2.

Oczywiście jest to również siła, która 2 kilogramom nadaje przyspieszenie 0,5 m/s2, a 10 kg - 0,1 m/s2 itd....

Jeden niuton nie jest dużą siłą. Jest ona w przybliżeniu równa sile ciężkości (czyli także sile potrzebnej do utrzymania swobodnie w ręku) przedmiotu o masie 100 g - przykładowo tabliczki czekolady, lub standardowego kotleta w restauracji. 

 

Stare jednostki siły - kilogram siła i dyna

Nieraz jeszcze można spotkać starą jednostkę siły - tzw. "kilogram siła" (1kG - "G" jest tu pisane dużymi litrami). Z definicji miała to być siła, równa ciężarowi ciała o masie 1 kg. 
Łatwo stąd wywnioskować, że:

1 kG ≈ 9,81 N

Kilogram siła był z jednej strony dość wygodną jednostką, bo wiązał się z dobrze znaną masą 1 kg, ale z drugiej strony bardzo mylący, bo utożsamiał siłę z masą, mimo że są to wyraźnie różne wielkości.

Jeszcze jedną używaną częściej przez fizyków jednostką siły jest dyna.

1 dyna = 1 g ∙ cm/s2

A ponieważ 1 m = 100 cm, zaś 1 g - 0,001 kg więc :

1 dyna = 0,001 kg  ∙ 0,01 m/s2 = 0,000 01 N

czyli 

1N = 100 000 dyn.

Dyna nie ma wady kilograma siły (nie myli się z masą) jednak jest już właściwie wyłącznie historyczną jednostką związaną z rzadko dziś używanym systemem jednostek CGS (oparty na jednostkach podstawowych Centymetr, Gram, Sekunda). Jej wadą jest niewielka wartość - na tyle mała, że dla zwykłego człowieka to "prawie nic".

 

Przykłady:

Żeby utrzymać w dłoni ciężarek 1 kg potrzeba na to siły ok. 10N. 

Ciężar człowieka o masie 70 kg to około 700N.

ciężar typowego (niezbyt "wypasionego") telefonu komórkowego oscyluje właśnie w okolicy 1N.


"Siły natury"
to tylko takie określenie dość luźno
łączące się z fizycznym pojęciem siły.