Wzory z matematyki

Użyteczne przybliżenia wzorów:

Dla 0 < x <<1 (dużo mniejszych od jedności) i  obowiązuje w przybliżeniu:
Dla x nie większych niż 5° (z gorszym przybliżeniem nie większych niż 8°) i x wyrażonego w radianach
- czyli dla x < 0,1  w radianach zachodzi w przybliżeniu:

sin xx

tg xx

ctg x = 1/x

cos x ≈ 1 - x2/2

Więcej informacji na temat przybliżeń funkcji trygonometrycznych i zamiany radianów na stopnie znajduje się w rozdziale kat w radianach.

 

 

Nawigacja: Strona główna serwisu | Wzory z fizyki | Interpretowanie wzorów  
 O Podręczniku | ---------   Kontakt z autorem: redakcja@fizykon.org