Wzory z matematyki

Pola brył

Pole sześcianu

Psześcianu = 6 a2

Pole prostopadłościanu (klocka)

Pprostopadłościanu = 2 · ( a · a · c +  b · c )

 
Pole kuli (także sfery):

Pkuli = 4 π R2

R - promień kuli

Pole walca:

Pwalca = 2Ppodstawy + Pboczne  

P =  2 π R2 + 2 π R h

P =  2 π ( R2 + R h)

(h - wysokość,  Ppodstawy  - pole podstawy)

 

Pole stożka:

PPpostawyPpowierzchni bocznej 

Pπ R2  +   π R l

h - wysokość, 
r
- promień podstawy
l - tworząca stożka

 

Nawigacja: Strona główna serwisu | Wzory z fizyki | Interpretowanie wzorów  
 O Podręczniku | ---------   Kontakt z autorem: redakcja@fizykon.org