Wzory z matematyki

Objętości brył

Objętość sześcianu

Vsześcianu = a3

Objętość prostopadłościanu (klocka)

Vprostopadłościanu = a · b · c

 
Objętość kuli (także sfery):

R - promień kuli

Objętość walca lub prostopadłościanu:

V = Ppodstawy · h  
(h - wysokość,  Ppodstawy  - pole podstawy)

Objętość stożka lub ostrosłupa:

VPpostawy · / 3   
  (h - wysokość,  Ppodstawy  - pole podstawy)

 

Nawigacja: Strona główna serwisu | Wzory z fizyki | Interpretowanie wzorów  
 O Podręczniku | ---------   Kontakt z autorem: redakcja@fizykon.org