Wzory z matematyki

Szeregi i ciągi

Ciąg arytmetyczny

Definicje

n – ty wyraz ciągu dany jest wzorem:

an = a1 + (n - 1) r

r jest tu różnicą ciągu, czyli

r = an+1 - an

Suma wyrazów szeregu arytmetycznego

Suma n pierwszych wyrazów ciągu (a1 + a2 + a3 +... + an):

lub

 

Ciąg geometryczny

W ciągu geometrycznym iloraz dowolnego wyrazu ( z wyjątkiem wyrazu pierwszego) i wyrazu bezpośrednio go poprzedzającego jest stały. Wartość tego ilorazu nazywa się ilorazem ciągu geometrycznego.

Iloraz ciągu geometrycznego:

q = bn+1 / bn

 

Wyrażenie na wartość n-tego wyrazu ciągu:

bn = b1·qn-1

 

Suma cząstkowa wyrazów ciągu geometrycznego

Suma n pierwszych wyrazów ciągu (b1 + b2 + b3 +... + bn):

 (i q jest różne od 1)

Suma nieskończona ciągu geometrycznego

Gdy |q| < 1 wtedy można obliczyć sumę ciągu nawet dla nieskończonej ilości wyrazów.

Gdy n à ∞:

 

Nawigacja: Strona główna serwisu | Wzory z fizyki | Interpretowanie wzorów  
 O Podręczniku | ---------   Kontakt z autorem: redakcja@fizykon.org