Wektorowa postać wzoru na siłę grawitacji

Wektorowa postać wzoru oprócz informacji o wartości siły grawitacji przekazuje również dane o kierunku tej siły.

Przedstawiony poniżej wzór opisuje sytuację, w której środek układu współrzędnych znajduje się w jednej z mas podlegających oddziaływaniu. 
Od wzoru skalarnego różni się on dodatkiem "kierunkowym" (iloraz wektora wodzącego przez długość tego wektora) oraz znakiem minus.

Na powyższym rysunku wektor wodzący został przeniesiony pod rysunek kulek symbolizujących masy. Wynika to wyłącznie z wymogów czytelności, gdyż typową sytuacją byłoby umieszczenie wektora wodzącego na tej samej linii, co wektora siły grawitacji Fgr .

W tym wzorze minus związany jest faktem, że siła działa przeciwnie do zwrotu promienia wodzącego. Wzór opisuje sytuację, w której środek układu współrzędnych znajduje się w jednej z mas podlegających oddziaływaniu. 

Wzór oczywiście pokazuje, że w przestrzeni wszystkie wektory sił jakie wywiera masa o kulistym rozkładzie materii, skierowane są do środka owej masy.

 

 

Wzór Newtona na siłę grawitacji - postać skalarna < Wektorowa postać wzoru na siłę grawitacji