Równanie harmonicznej fali płaskiej

Równanie fali harmonicznej płaskiej ma postać:

s = A sin (ω t - k x + φ0)

λ - długość fali (w układzie SI w metrach - m)
φ0 - faza początkowa (wielkość niemianowana)
A - amplituda fali (jednostka tej wielkości zależy od rodzaju fali i od sposobu jej opisu -np. dla fal dźwiękowych może to być ciśnienie akustyczne, i wtedy wyraża się w paskalach)

ω  - częstość kołowa 
(jednostka w układzie SI: 1/s = s-1)


ω = 2 π f  

T - okres drgań
(jednostka w układzie SI: sekunda - s)
f
- częstotliwość 
(jednostka w układzie SI:  Hz = 1/s = s-1)

k - liczba falowa
(jednostka w układzie SI: 1/m = m-1)

Stosuje się też pojęcie "wektora falowego" - dla fali rozchodzącej się w trzech wymiarach. Wektor falowy ma kierunek zgodny z kierunkiem rozchodzenia się fali i wartość daną przez k

Interpretacja równania fali

Równanie fali łączy w jedno dwa wymiary związane z ruchem falowym

zmienność w czasie (w sinusie człon ω t )
zmienność w przestrzeni (w sinusie człon k x )


W celu ponownego uruchomienia animacji należy odświeżyć stronę (w IE klawisz F5)

Koralik na animacji wyżej jest położony w jednym miejscu (licząc w poziomie) i może wykonywać ruchy pionowe wymuszane przez falę. Fala wymusza na koraliku drgania (fala harmoniczna, wymusza drgania harmoniczne).

W podobny sposób jak koralik zachowują się wszystkie punkty ośrodka, do których dociera fala.

Polaryzacja  << Równanie fali płaskiej >> Prędkość fali

Copyright 2007 - 2012 © Fizykon.org, Michał Dyszyński
Wszystkie materiały zawarte w witrynie www.fizykon.org i www.daktik.rubikon.pl  są chronione prawem autorskim. Zakres ochrony jest określony przez prawo autorskie Rzeczypospolitej Polskiej.
Wątpliwości związane z legalnością wykorzystywania materiałów można wyjaśnić pisząc na adres: redakcja@fizykon.org.