Prędkość fali

Podstawowy wzór na prędkość fali harmonicznej ma postać:

- prędkość fali (dokładniej tzw. prędkość fazowa) - jednostka w układzie SI - m/s
T - okres fali  - jednostka w układzie SI: sekunda - s
λ - długość fali  - w układzie SI w metrach - m

Inna postać tego wzoru powstaje przez podstawienie częstotliwości f w miejsce okresu T:

Wtedy prędkość będzie dana jako:

v = λ f


Częstotliwość pionowych drgań koralika jest częstotliwością fali

Jeszcze jedna używana postać wzoru na prędkość fali 

Jeszcze jedna używana postać może być uzyskana w wyniku podstawienia

  oraz 

wtedy

Jak stąd widać, prędkość fali można związać z liczbą falową i wektorem falowym.

Tematy powiązane:
Prędkość dźwięku | Równanie fali | Co to jest fala

 
Copyright 2007 - 2012 © Fizykon.org, Michał Dyszyński
Wszystkie materiały zawarte w witrynie www.fizykon.org i www.daktik.rubikon.pl  są chronione prawem autorskim. Zakres ochrony jest określony przez prawo autorskie Rzeczypospolitej Polskiej.
Wątpliwości związane z legalnością wykorzystywania materiałów można wyjaśnić pisząc na adres: redakcja@fizykon.org.