Wartości funkcji trygonometrycznych niektórych kątów

Kąt

Sinus kąta

Kosinus kąta

Tangens kąta

Kotangens kąta

0

1

0

Nie istnieje (dąży do nieskończoności)

30°

½

½·√3

1/√3

√3

45°

1/√2

1/√2

1

1

60°

½·√3

½

√3

1/√3

90°

1

0

Nie istnieje (dąży do nieskończoności)

0

180° 0 -1 0

Nie istnieje (dąży do nieskończoności)

270° -1 0

Nie istnieje (dąży do nieskończoności)

0

 

Znaki funkcji trygonometrycznych

ćwiartka

Sinus kąta

Kosinus kąta

Tangens kąta

Kotangens kąta

I

dodatni

dodatni

dodatni

dodatni

II

dodatni

ujemny

ujemny

ujemny

III

ujemny

ujemny

dodatni

dodatni

IV

ujemny

dodatni ujemny ujemny

 

Nawigacja: Strona główna serwisu | Wzory z fizyki | Interpretowanie wzorów  
 O Podręczniku | ---------   Kontakt z autorem: redakcja@fizykon.org