Wzór na gęstość

Gęstość można wyrazić wzorem:

Przyjęto tu oznaczenia:

ρ (grecka litera "ro") - gęstość (w układzie SI w kg/m3)
m
- masa (w układzie SI w kg)
V
- objętość (w układzie SI w m3)

 gęstość jest równa liczbowo masie kostki materiału o krawędzi 1m

Co oznacza, że:

Gęstość jest wielkością skalarną.